Pievienojies Baltijas jūras valstu reģionu sadarbības organizācijas BSSSC Jaunatnes pasākumam!

Jauniešu pasākums

Vai esi 18 līdz 25 gadus vecs jaunietis, kurš vēlas piedalīties diskusijās par Baltijas jūras reģiona turpmāko virzību? Pievienojies Baltijas jūras valstu reģionu sadarbības organizācijas BSSSC Jaunatnes pasākumam!


Pasākums notiks no 2024. gada 15. septembra līdz 21. septembrim Nordkolleg Rendsburg, Šlēsvigas-Holšteinas reģionā, Vācijā un tiek organizēts kopā ar BSSSC ikgadējo konferenci Ķīlē.

Lai pieteiktos, lūdzu, sazināties ar Vidzemes plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciālisti Martu Riekstiņu, rakstot e-pastu .

No Latvijas paredzēts uzņemt līdz 5 jauniešiem, tāpēc aicinām pieteikties savlaicīgi!


Pasākuma fokuss vērsts uz diskusijām par jauniešu vajadzībām Baltijas jūras reģionā, kā arī Baltijas jūras reģionam aktuālām tēmām, tostarp, mākslīgo intelektu, viltus ziņām un dezinformācijas apkarošanu, jūras vēja enerģiju Baltijas jūras reģionā, noturīgu kopienu veidošanu u.c.


Dalībnieki izstrādās idejas un vīzijas Baltijas jūras reģionam un apspriedīs tās ar Baltijas jūras reģiona politiķiem un ieinteresētajām pusēm.


Pasākums ir lieliska iespēja ne tikai gūt jaunas zināšanas par ES politiku, bet arī prezentēt savu viedokli un skatījumu par reģionālajām tendencēm, trenēt publiskās runas prasmes un iegūto pieredzi vēlāk pielietot arī lokālajā līmenī.


Bez tam, kā vienmēr, šī ir iespēja satikt aktīvus jauniešus no vietējām un reģionālajām jauniešu padomēm un Baltijas jūras reģiona NVO.


Pasākuma organizatori sedz visas dalībnieku izmaksas izņemot nokļūšanu uz pasākuma vietu. Pasākuma darba valoda ir angļu.

Informāciju sagatavoja:

Vidzemes plānošanas reģions