Pieteikšanās valsts atbalstam apkurei Valmieras novadā

Pieteikšanās valsts atbalstam apkurei Valmieras novadā

Elektroniski portālā www.epakalpojumi.lv un klātienē 42 iesniegumu pieņemšanas vietās (klientu apkalpošanas centros un bibliotēkās) Valmieras novada pašvaldība pieņem iedzīvotāju iesniegumus, lai mājsaimniecības varētu saņemt valsts atbalstu apkures izmaksu daļējai kompensēšanai par koksnes granulu, brikešu vai malkas iegādi un siltumenerģijai patērēto elektrību. No 15. februāra atbalstam var pieteikties arī mājsaimniecības, kas apkurei izmanto sašķidrināto naftas gāzi (propānu-butānu) vai marķēto dīzeļdegvielu. Ja apkuri nodrošina dabasgāze vai centralizētā apkure, atbalsts mājsaimniecībām tiek piemērots automātiski rēķinos.

Kā pieteikties atbalstam?

  • elektroniski, izmantojot pašvaldību e-pakalpojumu portālu www.epakalpojumi.lv;
  • vai klātienē pašvaldībāklientu apkalpošanas centros un pašvaldības bibliotēkās (bet ne sociālajā dienestā), līdzi ņemot nepieciešamos dokumentus, tai skaitā personu apliecinošu dokumentu. Darbinieks veiks nepieciešamās darbības, ievadot un apstrādājot Jūsu datus, un noformēs iesniegumu.

Lai saņemtu atbalstu, mājokļa īpašnieks, kopīpašnieks vai īrnieks ne biežāk kā reizi mēnesī iesniedz iesniegumu, kurā norāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu, personas kodu, kontaktinformāciju (e–pasts, telefona numurs) un kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numuru, kurā ieskaitāms atbalsts mājsaimniecībai.

Kādi dokumenti jāpievieno iesniegumam?

  • mājokļa īpašuma vai lietošanas tiesību apliecinošus dokumentus, ja attiecīgā informācija jau nav citas institūcijas rīcībā (ja īpašums ir reģistrēts Zemesgrāmatā uz iesniedzēja vārda Valmieras novadā, tad iesniegt īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu nav nepieciešams);
  • maksājumu apliecinošus dokumentus par koksnes granulu, koksnes brikešu, malkas, sašķidrinātās naftas gāzes vai marķētās dīzeļdegvielas iegādi vienam mājoklim vai rēķina apmaksu apliecinošu dokumentu par elektroenerģiju.

Iesniegumā ietver pašapliecinājumu (atzīme iesniegumā) par attiecīgās apkures esību mājoklī un to, ka citi mājsaimniecības locekļi nav iesnieguši iesniegumu atbalsta saņemšanai par iesniegumā minēto mājokli.

Ja iesniegti iesniegumi atbalsta saņemšanai par malkas iegādi gan ar maksājuma dokumentiem, gan bez tiem, atbalsta apjomu aprēķina kā starpību starp 60 eiro un atbilstoši maksājumu apliecinošajiem dokumentiem aprēķināto atbalstu.

Iesniedzot iesniegumu valsts atbalstam marķētās dīzeļdegvielas iegādes gadījumā, ir jāpievieno Valsts ieņēmuma dienesta izsniegtā izziņa par tiesībām iegādāties marķētos naftas produktus, jo tikai no izziņas ir saprotams, vai dīzeļdegviela ir iegādātā siltumapgādes vajadzībām, vai, piemēram, lauksaimniecībai.

Iesniegumu pieņemšanas laikā aktualizējušies arī jautājumi par kurināmā materiāla mērvienībām un to norādīšanu iesniegumos:

  • Ja maksājumu apliecinošā dokumentā par granulu vai brikešu iegādi apjoma mērvienības norādītas paletēs, kravās vai konteineros, lūdzam sazināties ar kurināmā materiāla pārdevēju un pieprasīt apstiprinājumu par granulu vai brikešu apjoma norādīšanu tonnās;
  • Elektroniskajos iesniegumos par malkas iegādi jānorāda tāda mērvienība, kāda norādīta maksājuma dokumentā (kg/ litri/ steri/ cieškubikmentri/ berkubikmetri). Sistēma jebkādās norādītajās mērvienībās iegādāto malkas daudzumu pārrēķinās ber.m3.

Pašvaldībai pieņemot labvēlīgu lēmumu, atbalsts mājsaimniecībai tiek ieskaitīts kontā 30 darbdienu laikā pēc iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

Neskaidrību un jautājumu gadījumā pašvaldības darbinieki sniegs konsultācijas, lai iedzīvotāji varētu veiksmīgi aizpildīt un iesniegt iesniegumus.

Atbalsta apmērs un periods

Atbalsts mājsaimniecībām apkures izmaksu daļējai kompensēšanai

Iesniegumu pieņemšanas vietas klātienē Valmieras novada teritorijā

Ja nav iespējams iesniegt iesniegumus elektroniski vietnē epakalpojumi.lv, tos varēs iesniegt arī klātienē Valmieras novada pašvaldības klientu apkalpošanas centros (kontaktinformācija šeit) un bibliotēkās (kontaktinformācija šeit.)

Sīkāka informācija par iesniegumu pieņemšanas laikiem Valmieras bibliotēkā šeit.

Apkures iesniegumu pieņemšanas vietas klātienē Valmieras novada teritorijā

Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai arī Labklājības ministrijas mājaslapā un Ekonomikas ministrijas mājaslapā.