Pieteikšanās mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos Valmieras novadā

Pieteikšanās mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos Valmieras novadā

Valmiera un Kocēni

Mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu Valmierā un Kocēnos pieteikšanās informācija atrodama šeit.

Bērzaines Tautas nams

 • Amatierteātris – otrdienās plkst. 19.00, vad. Andris Liepiņš (29141798);
 • Bērnu folkloras kopa “Bitīte” – ceturtdienās plkst. 19.00, vad. Egita Līce (25994418);
 • Biedrība “Sonore” – svētdienās plkst. 11.00, vad. Ligita Mickeviča (29338051).

Dikļu Kultūras centrs

 • Sieviešu koris “Lira” – mēģinājumi notiek pirmdienās un trešdienās plkst. 19.00, vad. Larisa Stivriņa (26302823);
 • Bērnu vokālā grupa – ceturtdienās plkst. 18.00, vad. Dace Dēnava (20474440);
 • Amatierteātris – ceturtdienās plkst.19.15, vad. Inna Krēsliņa (26486115);
 • Mūsdienu deju grupa “Estrelas” – svētdienās plkst. 10.00, vad. Evija Kokorite (29808024);
 • Novuss, Dikļu BUB – otrdienās plkst. 19.00, svētdienās plkst. 17.00, vad. Andris Krēsliņš (22013610);
 • Vingrošana – piektdienās plkst. 18.00, vad. Madara Eglīte (26148882).

Burtnieku Kultūras centrs

 • Līnijdejotāju grupa “Burtniecietes”, vad. Ginta Balode. Dalībniekiem nav vecuma ierobežojuma, jaunus dalībniekus uzņem visu septembri. Nodarbības notiek ceturtdienās plkst. 18.00. Aicinām pieteikties, zvanot pa tālr. 29299938. Pirmā tikšanās – 7. septembrī plkst. 18.00;
 • Vokālais ansamblis “Pieskāriens”, vad. Laura Riekstiņa. Dalībniekiem nav vecuma ierobežojuma. Nodarbības notiek otrdienās plkst. 18.00. Pieteikties aicinām, zvanot pa tālr. 26457560. Jaunus dalībniekus uzņem visu septembri. Pirmā tikšanās – 12. septembrī plkst. 18.00;
 • Pirmsskolas vecuma bērnu deju kolektīvs “Ķipari”, vad. Vēsma Felkere. Dalībnieki no trīs gadu vecuma. Nodarbības notiek pirmdienās, trešdienās plkst. 16.30–17.10. Pieteikties, zvanot pa tālr. 26346580. Jaunus dalībniekus uzņem visu septembri. Pirmā tikšanās – 11. septembrī plkst. 16.30.

Ķoņu Tautas nams

 • Ķoņu folkloras kopa “Dzīne” gaida dziedātājus no vecuma, kad sāk dziedāt, līdz vecumam, kad vēl var padziedāt un noturēt toni. Nodarbības notiek otrdienās plkst.18.00 Ķoņu Zirgu pasta stacijas ēkā (zināms arī kā Ķoņu Tautas nams un Ķoņu bibliotēka). Pieteikšanās, ierodoties uz nodarbību vai zvanot pa tālruni 28615144 Dacei vai 29343960 Kadrijai. Pieteikšanās līdz 30. septembrim. Pirmā tikšanās – 5. septembrī.

Matīšu Tautas nams (darbību atsāk 4. septembrī)

 • Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Līksme”, mēģinājumi otrdienās un ceturtdienās no plkst.19.00; vad. Iveta Kļaviņa;
 • Senioru vokālais ansamblis “Mārtiņroze”, mēģinājumi otrdienās un ceturtdienās no plkst.10.00 (mēģinājumu grafikā iespējamas izmaiņas); vad. Mārtiņš Roziņš;
 • Bērnu un jauniešu vokālais ansamblis, mēģinājumi otrdienās un ceturtdienās no plkst.17.00 (mēģinājumu grafikā iespējamas izmaiņas); vad. Mārtiņš Roziņš;
 • Dāmu deju kolektīvs “Dzintare”, mēģinājumi pirmdienās un piektdienās no plkst.18.00; vad. Gunta Ābele;
 • Pirmsskolas vecuma bērnu DK “Kamolītis” (vecuma grupa 3–4 gadi un vecuma grupa 5–6 gadi), mēģinājumi notiek otrdienās un ceturtdienās no plkst. 16.45; vad. Dace Rulle;
 • Amatierteātris, mēģinājumi pirmdienās un trešdienās no plkst.19.00, rež. Kristīne Daiga;
 • Vokālais ansamblis “Kvarta”, mēģinājumi trešdienās un piektdienās no plkst.18.00; vad. Dace Dēnava;
 • Folkloras kopa “Pūrs”, mēģinājumi trešdienās un piektdienās no plkst.18.00 un sestdienās no plkst.10.00 koklētāji; vad. Patricija Siliņa;
 • Maksas kolektīvs “Veselības vingrošana” – nodarbības notiek otrdienās no plkst.13.00 līdz 14.00; vad. A. Paņina, tālr.29168166.

Būsiet laipni gaidīti piebiedroties pašdarbnieku saimei! Tālrunis informācijai 29697319.

Rencēnu pagasta kultūras nams

 • Amatierteātris “Jautra Kompānija” uzņem visa vecuma cilvēkus, īpaši vīriešus. Ikvienam interesentam tiks dota iespēja. Mēģinājums notiek pirmdienās plkst. 18.00–21.00. Pieteikšanās līdz oktobrim (29183069), bet ja teātris Tevi uzrunā kādā citā mēnesī, nāc droši, prom nedzīsim. Pirmā tikšanās 4. septembrī plkst. 18.00;
 • Aušanas studija “Rencēni”. Dalībnieku uzņemšana no 18 gadu vecuma. Mēģinājumi notiek otrdienās plkst. 13.00–20.00, sestdienās plkst. 10.00–15.00 (mēneša otrajā un ceturtajā sestdienā). Pieteikšanās pie Rencēnu pagasta kultūras nama vadītāja, zvanot pa tālruni 29183069, studijas vadītājas tel.nr. 29197379. Pieteikšanās, sākot no septembra. Pirmā tikšanās 16. septembrī plkst. 13.00;
 • Folkloras kopa “Rota” uzņem dalībniekus no piecu gadu vecuma. Pieteikšanās, zvanot pa tālruni 26456002 (vēlams, septembrī). Nodarbības notiek otrdienās plkst. 18.00. Pirmā tikšanās 5. septembrī;
 • Kapela “Rotas muzikanti”. Dalībniekus uzņem no 12 gadu vecuma ar minimālām priekšzināšanām mūzikā un vēlmi darboties. Pieteikšanās, zvanot pa tālr. 26456002 (vēlams, septembrī). Nodarbības notiek trešdienās. Pirmā tikšanās 6. septembrī;
 • Vokālais ansamblis “Dedzieda”. Aicināti pieteikties vidēja vecuma dziedātmīļi (par nodarbību norises laiku dalībnieki kopā vienosies). Pieteikšanās, zvanot pa tālruni 29210380 (pieteikties var visas sezonas laikā). Par pirmo tikšanos lūdzam sazināties ar vadītāju pa tālruni 29210380;
 • Jauktais ansamblis “Smukie dzied”. Aicināti pieteikties dalībnieki no 18 gadu vecuma (par nodarbību norises laiku dalībnieki kopā vienosies). Pieteikšanās, zvanot pa tālruni 26166128 (pieteikties var visas sezonas laikā). Par pirmo nodarbību lūdzam sazināties ar vadītāju, zvanot pa tālruni 26166128.

Strenču Kultūras centrs

 • Jauktais koris “Rītu puse” – pirmā tikšanās 3. septembrī plkst. 10.00, diriģents Imants Točs (29175804);
 • VPDK “Tīne” – pirmā tikšanās 7. septembrī plkst. 19.30, vad. Ineta Lezdiņa (29276553);
 • Bērnu deju kolektīvs “Tīnīte” – pirmā tikšanās 11. septembrī plkst. 16.30, vad. Ineta Lezdiņa;
 • Putēju orķestris “Strenči” – pirmā tikšanās 8. septembrī plkst. 18.00, diriģents Jānis Jansons (29820498);
 • Vokālais ansamblis “Melod’ia” – pirmā tikšanās 3. septembrī plkst. 18.00, vad. Lelde Rolmane (22045019);
 • Senioru dāmu deju kopā “Madaras” – pirmais mēģinājums 5. septembrī plkst. 14.00, vad. Ženija Daudziete (26229318);
 • Līnijdeju grupa “My Way” – pirmā tikšanās 9. septembrī plkst. 10.00, vad. Baiba Bierne (29152368);
 • Folkloras kopa “Mežābele” – pirmā tikšanās 4. septembrī plkst. 18.00, nodarbības notiek Jērcēnu Tautas namā, vad. Arta Šomase (28323986);
 • Vokālais ansamblis “Vijums” – pirmā tikšanās 5. septembrī plkst. 20.00, nodarbības notiek Plāņu Tautas namā, vad. Mārtiņš Roziņš (29437753);
 • Krievu tautas ansamblis “Sudāruška” – pirmā tikšanās 8. septembrī plkst. 14.00, nodarbības notiek Sedas Kultūras namā, vad. Ulla Grinberga (29323540);
 • J.Ziemeļnieka Strenču TT – pirmā nodarbība 6. septembrī plkst. 19.00, rež. Andris Liepiņš (26307552).

Trikātas Kultūras centra kolektīvi

 • VPDK ”Dzieti” – pirmā tikšanās 19. septembrī plkst. 19.30 Brenguļu Kultūras namā (otrdienās, ceturtdienās); vad. Agnese Lutce (29385308);
 • VPDK “Mūri” – pirmā tikšanās 15. un 18. septembrī plkst. 20.00 Kauguru Kultūras namā (pirmdienās un piektdienās); vad. Iluta Uškāne (26219735);
 • Folkloras kopa ”Stutes” – pirmā tikšanās 13. septembrī plkst. 18.00 Mūrmuižas bibliotēkā (trešdienās), vad. Uldis Punkstiņš, tālr. 26495217;
 • Amatierteātris “Vīzija” – Kauguru Kultūras namā, jaunos dalībniekus aicinām sazināties ar režisoru Oskaru Hofmani, zvanot pa tālruni 26643921. Mēģinājumi notiks otrdienās un ceturtdienās plkst. 19.30. Amatierteātris īpaši aicina pievienoties vīriešus vecumā no 18 līdz 40 gadiem;
 • Bērnu popgrupa “Domino” – pirmā tikšanās 1. septembrī plkst. 18.30 Kauguru Kultūras namā (trešdienās), vad. Aigita Guoģe-Lapiņa (29156916);
 • VPDK “Abuls” – pirmā tikšanās 7. septembrī plkst. 20.00 Trikātas Kultūras namā (ceturtdienās), vad. Ingrīda Upīte (28686666);
 • Amatierteātris ”TATs” – pirmā tikšanās 19. septembrī plkst. 19.00 Trikātas Kultūras namā (otrdienās), režisore Ilze Dauvarte (20001571);
 • Senioru deju kopa “Sapnis” – pirmā tikšanās 6. septembrī plkst. 19.00 Trikātas Kultūras namā (trešdienās), vad. Liāna Ozoliņa (26219735);
 • Jauktais koris “Trikāta” – 13. septembrī plkst. 19.00 Trikātas Kultūras namā (trešdienās), diriģents Ēriks Derums (26465266);
 • Bērnu popgrupa “DoReMi” – pirmā tikšanās 6. septembrī plkst. 14.30 Trikātas Kultūras centrā (trešdienās). Aicināti arī jauni dalībnieki – 1.–4. klašu skolēni, vad. Aigita Guoģe-Lapiņa (29156916);
 • Lietišķās mākslas studija “Trikāta” – pirmā tikšanās 14. septembrī plkst. 19.00 Trikātas Kultūras namā, vad. Zane Ziplāne (29707080).

Vaidavas Kultūras un amatniecības centrs

 • Jauktais koris “Vaidava” – ceturtdienās plkst. 19.00, vad. Inese Sudraba (22012688);
 • Laikmetīgais teātris “Volatus” – otrdienās plkst. 19.00, vad. Larisa Merca (29100829);
 • Aušanas un rokdarbu studija – piektdienās plkst. 19.00, vad. Daiga Melnace (29499680).

Vecates pagasta kultūras centrs

 • Vecates pagasta kultūras centra vokālais ansamblis “Dziedātprieks”, vad. Baiba Bīviņa, uzsāk 15. sezonu. Pirmā tikšanās 13. septembrī plkst. 19.00 Vecates pagasta kultūras centrā. Nodarbības plānotas trešdienās. Tālrunis informācijai jauniem interesentiem (vecumā no 18 gadiem) – 26311474. Dziedāšana uzlabo veselību un vairo emocijas!

Zilākalna Kultūras nams

 • Amatierteātris “Turi buru” – ceturtdienās plkst. 19.00, vad. Linda Laiva (29355020);
 • Vingrošana – trešdienās plkst. 18.30, bērniem ceturtdienās plkst. 18.00, vad. Madara Eglīte (26148882).