Piešķirts papildu finansējums NMP un pacientu uzņemšanas nodaļas un Reanimācijas nodaļas pārbūvei

Vidzemes slimnīca

24. maijā ir noslēgts līgums par papildu finansējuma 2 900 108, 90 eiro apmērā piešķiršanu Vidzemes slimnīcas iecerētā ERAF līdzfinansētā projekta realizācijai, kas paredz NMP un pacientu uzņemšanas nodaļas un Reanimācijas  nodaļas pārbūvi.

Nupat pabeigts NMP un pacientu uzņemšanas nodaļas un Reanimācijas  nodaļas pārbūves projekts. Tā ietvaros tiks paplašināta Reanimācijas nodaļa atbilstoši epidemioloģiskajām prasībām, funkcionāli aprīkotas telpas, kā arī izbūvēti individuālie boksi hospitālo infekciju ierobežošanai. Arī NMP un pacientu uzņemšanas nodaļa tiks paplašināta atbilstoši epidemioloģiskajām prasībām, pacientu un personāla ērtībām tiks funkcionāli iekārtotas nodaļas telpas, izbūvēti individuālie boksi un paplašināts traumpunkts.

Šobrīd ir izsludināts iepirkums būvniecībai. Plānots, ka gada otrajā pusē tiks uzsākti būvdarbi.

Realizējot projektu, Vidzemes slimnīca uzlabos kapacitāti cīņā ar Covid-19 pandēmijas radītajām sekām, kā arī ļaus sagatavoties citiem ārkārtējās situācijas gadījumiem, uzlabojot veselības aprūpes infrastruktūru un materiāli tehnisko nodrošinājumu.

Pārbūves darbi un  iekārtu iegāde tiek veikta Projekta Nr. 9.3.2.0/17/I/006  “Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana Vidzemes slimnīcā, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” ietvaros, 13.1.5. specifiskā atbalsta finansējuma ietvaros, kuru līdzfinansē  Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) 66,16 % apmērā, 11,67 % ir valsts budžeta finansējums,  bet 22,17 % –  Vidzemes slimnīcas līdzfinansējums.