Piešķirts finansējums iedzīvotāju iniciatīvu grupu projektiem

2021. gada pirmajā pusē Kocēnu novada domes organizētajā ”Neformālo iedzīvotāju iniciatīvu grupu projektu konkursā” kopā tika saņemti 9 iesniegumi, kuri sākotnēji tika izvirzīti balsošanai internetā. Kopā par visiem projektiem tika balsots 436 reizes. 

Pēc ”Kocēnu novada Neformālo iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursa” vērtēšanas komisijas atzinuma 2021. gadā finansējums piešķirts 5 projektiem: 

1. “Kokmuižas skolas dīķa pastaigu taka” (96 punkti/ piešķirti 692 eur);

2. “Brīvprātīgo ugunsdzēsēju treniņa laukuma izveide un labiekārtošana” (120 punkti/ piešķirti 654 eur);

3. “Neikena stāstu stāsts Dikļos” (100 punkti/ piešķirti 692 eur”);

4. “Satiksim izcilos novadniekus ar Volatus” (108 punkti/ piešķirti 700 eur);

5. “20. gs. I puses Dikļu fotogrāfa Alberta Krūmiņa stikla negatīvu kolekcijas digitalizācija, apstrāde un attēlu publiskas pieejamības nodrošināšana” (104 punkti/ piešķirti 638 eur).

Kopējais konkursā pieejamais pašvaldības finansējums 2021. gadā ir 3500 EUR, vienā pieteikumā pieprasītais finansējuma apmērs nedrīkstēja pārsniegt 700 EUR. Viens pretendents varēja iesniegt tikai vienu projekta pieteikumu, un iesniegtais projekts varēja būt arī jau iepriekš atbalstīta projekta turpinājums. Projektu īstenošana jāpabeidz līdz 2021. gada 30. decembrim.


Kocēnu novada dome šādu konkursu organizēja jau devīto gadu ar mērķi atbalstīt sabiedriski nozīmīgu aktivitāšu, projektu un pasākumu īstenošanu bijušajā Kocēnu novada teritorijā, veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā, sekmējot vides sakārtošanu un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos, kā arī veicināt sadarbību starp domi, neformālām iedzīvotāju iniciatīvu grupām un nevalstiskajām organizācijām.  2021. gada 1. jūlijā administratīvi teritoriālās reformas rezultātā Kocēnu novads kļuva par Valmieras novada daļu.


Atbalstītie projekti:

Kokmuižas skolas dīķa pastaigu taka (Iesniedzējs: Ģirts Vanags): Projekta mērķis ir uzlabot pastaigu taku, kura ved gar dīķi aiz Kocēnu pamatskolas vēsturiskajā Kokmuižas pils parkā. Plānota takas seguma uzlabošana un tiltiņa pār novadgrāvi atjaunošana.

Brīvprātīgo ugunsdzēsēju treniņa laukuma izveide un labiekārtošana (Iesniedzējs: Biedrība „Dikļu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība”): Projekta mērķis ir Izveidot kvalitatīvu un jēgpilnu ugunsdzēsības treniņu laukumu, attīstot ugunsdzēsības sporta kustību jaunā Valmieras novada teritorijā. Plānota vingrošanas elementu un inventāra materiālu iegāde un uzstādīšana (Līdzsvara tilts; Sienas barjeras; Mazās barjeras; Soli un atkritumu urnas; Galds).

Neikena stāstu stāsts Dikļos (Iesniedzējs: Dikļu evaņģēliski luteriskās draudzes un iedzīvotāju neformālās iniciatīvas grupas apvienība): Projekta mērķis ir Dikļu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana. Plānota Neikena domu akmens apkārtnes labiekārtošana – Neikena sola uzstādīšana; Draudzes ziņojuma dēļa pie Dikļu dievnama atjaunošana.

Satiksim izcilos novadniekus ar Volatus (Iesniedzējs: IIG Volatus/Maija Zālamane): Projekta mērķis ir apzināt un saglabāt informāciju par Kocēnu novada kultūras mantojumu – personībām video formātā. Plānota materiālu par spilgtām personībām Kocēnu novadā apkopošana, aktieru video ieraksts – Datora iegāde.

20.gs. I puses Dikļu fotogrāfa Alberta Krūmiņa stikla negatīvu kolekcijas digitalizācija, apstrāde un attēlu publiskas pieejamības nodrošināšana (Iesniedzējs: Biedrība “Apvārsnis”/Valters Grīviņš): Projekta mērķis ir Dikļu fotogrāfa Alberta Krūmiņa radoši dokumentālā mantojuma saglabāšana, popularizēšana un izmantošana diklēniešu pašizziņai. Plānota negatīvu digitalizācija un zinātniskā apstrāde Valmieras muzejā, Digitalizēto attēlu grafiskā apstrāde un publicēšana Historia.lv, Informatīvs pasākums Dikļos – interesentu iepazīstināšana ar projekta rezultātiem.