Piešķir finansējumu 12 dievnamu saglabāšanai un uzturēšanai Valmieras novadā

Valmieras novada pašvaldībā 2023. gadā iesniegti 15 projektu pieteikumi, lai saņemtu līdzfinansējumu sakrālā mantojuma saglabāšanai un uzturēšanai Valmieras novadā. Finansiāls atbalsts piešķirts 12 projektiem par kopējo summu – 75 000 eiro.

Draudzes pašvaldības līdzfinansējumu izlietos šādiem projektiem:

 1. Ēveles evaņģēliski luteriskā draudze – baznīcas torņa pārbūvei, 7674 eiro;
 2. Dikļu evaņģēliski luteriskā draudze – baznīcas logu restaurācijai, 6977 eiro;
 3. Valmieras Sirdsskaidrā Sergeja Radoņežas pareizticīgo draudze – baznīcas torņa jumta seguma nomaiņai un baznīcas ēkas uzturēšanas izdevumiem, 7326 eiro;
 4. Valmieras Sv. Sīmaņa evaņģēliski luteriskā draudze – dievnama ēkas uzturēšanas izdevumiem, 6977 eiro;
 5. Burtnieku evaņģēliski luteriskā draudze – solu restaurācijai un grīdas remontam, 6279 eiro;
 6. Matīšu Svētā Mateja evaņģēliski luteriskā draudze – sakristejas telpas remontam un sanitārā mezgla ierīkošanai, 6279 eiro;
 7. Rubenes evaņģēliski luteriskā draudze – altāra telpas sienu polihromiju atsegumu paplašināšanai un baznīcas ēkas uzturēšanas izdevumiem, 6279 eiro;
 8. Valmieras Romas katoļu draudze – dievnama ēkas uzturēšanas izdevumiem, 6279 eiro;
 9. Rūjienas Svētā Bērtuļa evaņģēliski luteriskā draudze – logu nomaiņai sakristejas un altāra daļā, 5581 eiro;
 10. Strenču evaņģēliski luteriskā draudze – krāsns atjaunošanai, 5581 eiro;
 11. Trikātas evaņģēliski luteriskā draudze – lietus ūdens novadīšanas sistēmas sakārtošanai un bruģēšanas darbiem, 4884 eiro;
 12. Mazsalacas Svētās Annas evaņģēliski luteriskā draudze – baznīcas logu atjaunošanai, 4884 eiro.

Valmieras novada pašvaldība līdzfinansējumu piešķir reliģiskām organizācijām, kuru īpašumā vai valdījumā atrodas Valmieras novada teritorijā esošs valsts, reģiona vai vietējās nozīmes aizsargājams kultūras piemineklis vai tradicionālās konfesijas dievnams. Projektu pieteikumi tiek izskatīti atbilstoši Valmieras novada pašvaldības noteikumiem “Par Valmieras novada pašvaldības līdzfinansējumu sakrālā mantojuma saglabāšanai un uzturēšanai”. 

Valmieras novada pašvaldības domes sēdes lēmums ir pieejams šeit