Pieejams valsts atbalsts mācībām starptautiskajās tiešsaistes kursu platformās

Ekonomikas ministrija (EM) kopā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA) aicina līdz šī gada 31. decembrim pieteikties tiešsaistes mācībām, lai iegūtu vai uzlabotu zināšanas un prasmes tādās darba tirgū pieprasītās jomās kā uzņēmējdarbība, datorzinības, datu zinātne, informācijas tehnoloģijas, profesionālās ievirzes svešvalodas, kā arī, lai nostiprinātu, mācīšanās spējas, radošumu, komunikācijas, pašorganizēšanās, pārvaldības un citas prasmes. Mācību kursu dalībniekiem pieejama mācību maksas kompensācija līdz 500 eiro.

Šī ir lieliska iespēja ar valsts finansiālo atbalstu mācīties tādās starptautiski atzītās universitātēs kā Hārvarda, Stenforda un citās, turklāt to veiksmīgi savienojot ar darbu un privāto dzīvi.

Attīstoties tehnoloģijām, notiek strauja darba procesu digitalizācija un automatizācija, tiek ieviesti jauni nodarbinātības veidi, aizvien vairāk uzņēmumi un iestādes piedāvā pakalpojumus tiešsaistē. Darba tirgū arvien straujāk palielinās digitālo prasmju pieprasījums, padarot mācīšanos mūža garumā par veiksmīgas profesionālās dzīves un konkurētspējas pamatu. Tādēļ jaunā mācību pilotprojekta “Nākotnes prasmju iniciatīva” ietvaros NVA piedāvā darba meklētājiem un nodarbinātajiem apgūt darba tirgū pieprasītas profesionālās zināšanas un prasmes.

Atvērtie tiešsaistes kursi mūsdienās ir populārs e-mācību virziens, kas nodrošina iespēju iegūt neformālu izglītību starptautiski atzītās universitātēs un mācību organizācijās neatkarīgi no to atrašanās vietas. Atvērtie tiešsaistes kursi ir pieejami tādās mācību platformās kā, piemēram, Coursera, EdX, Futurelearn, MiriadaX un citas. Mācības pieejamas svešvalodās, piemēram, angļu, franču krievu, vācu valodā.

Atvērto tiešsaistes kursu platformu un mācību programmas var izvēlēties patstāvīgi vai ar NVA atbalstu. Ņemot vērā darba meklētāja vai nodarbinātā iepriekšējo izglītību, pieredzi un vēlmes, sadarbībā ar NVA karjeras konsultantu, tiks sagatavots piemērotākais mācību piedāvājums jeb “mācību portfelis”.

Divu gadu laikā iespējams iesaistīties sešu mācību programmu apguvē un kopā saņemt mācību maksas kompensāciju līdz 500 eiro.  Ir iespēja saņemt avansa maksājumu 50% apmērā par katru no izvēlētajām mācību programmām. Bezdarbniekiem pieejama arī stipendija 5 eiro par mācību dienu.

Plānots, ka pilotprojekta ietvaros mācībās atvērto tiešsaistes kursu platformās tiks iesaistīti līdz 1,5 tūkstotim darba meklētāju un nodarbināto.

Mācībām var pieteikties elektroniski, aizpildot pieteikumu NVA tīmekļvietnē.

Plašāka informācija pieejama NVA tīmekļvietnē vai NVA filiālēs (kontaktinformācija atrodama NVA tīmekļvietnes sadaļā “Kontakti”).