Pieejams Valmieras naktspatversmes pakalpojums

Valmieras novada pašvaldība atgādina, ka pilngadīgām personām bez reģistrētas dzīvesvietas vai personām, kuras nonākušas krīzes situācijā, pieejams naktspatversmes pakalpojums.

Bez pajumtes esošie iedzīvotāji Valmieras naktspatversmē, kas atrodas Ūdens ielā 2C, var uzturēties katru dienu no plkst. 19.00 līdz plkst. 8.00 un saņemt gultasvietu, vakariņas, kā arī izmantot dušas pakalpojumu. Nakts patversmes klienti aicināti neierasties apreibinošo vielu iespaidā, kā arī ievērot iekšējās kārtības noteikumus.

Aicinām iedzīvotājus aukstajā laikā būt līdzcietīgiem un nepaiet garām uz soliņa, kāpņu telpā vai zemē gulošajiem, bet informēt viņus par iespēju pavadīt nakti patversmē. Tāpat ir iespējams informēt Valmieras novada pašvaldības policiju, zvanot uz vienoto bezmaksas atbalsta tālruni 8484. Izskatot saņemto informāciju, policijas darbinieki lems par tālāko rīcību.