Pieejami brīvkrāni Valmierā

Saglabājoties siltiem laikapstākļiem, aicinām Valmieras iedzīvotājus un viesus izmantot pilsētā izvietotos dzeramā ūdens brīvkrānus. Valmieriešu un pilsētas viesu ērtībām pilsētā šobrīd pieejami septiņi dzeramā ūdens brīvkrāni – Vecpuišu parkā, Valmieras muzeja Garšaugu dārzā (Pilskalna iela 2), bērnu rotaļu laukumā Krāču ielā 4, sporta un aktīvās atpūtas parkā “Mežs” (Rīgas iela 43A), Limbažu ielā 12, Jāņa Daliņa stadionā un skvērā pie Dzirnavu ezeriņa Ziloņu ielā. 

Uzstādītie dzeramā ūdens brīvkrāni ir pieslēgti pilsētas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai. Dzeramo ūdeni Valmieras pilsētas patērētāju vajadzībām SIA “Valmieras ūdens” iegūst no aptuveni 110 metru dziļiem artēziskajiem urbumiem. SIA “Valmieras ūdens” laboratorija veic regulāru dzeramā ūdens monitoringu Valmieras pilsētā, un veiktās pārbaudes apliecina, ka centralizēti piegādātais dzeramais ūdens Valmieras pilsētā ir augstas kvalitātes bez specifiskas smaržas, krāsas un garšas. Tāpēc tas ir droši lietojams uzturā bez papildus filtrācijas un sagatavošanas, bet tieši no krāna. 

Izmantojot dzeramā ūdens brīvkrānus, aicinām izmantot savas atkārtoti uzpildāmās ūdens pudeles.