Piedzīvosim Dziesmu un Deju svētkus kopā!

Ieskaties, kādās XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku norisēs piedalās Valmieras novada amatiermākslas kolektīvi! Tāpat aicinām kopā tiešraidēs laukumā starp Valmieras Kultūras centru un tirdzniecības centru "Valleta" skatīties deju lieluzvedumu "Mūžīgais dzinējs" 8.jūlijā no plkst.22.00 un noslēguma koncertu "Kopā augšup" 9.jūlijā no plkst.19.30.

Ieskaties, kādās XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku norisēs piedalās Valmieras novada amatiermākslas kolektīvi! Tāpat aicinām kopā tiešraidēs laukumā starp Valmieras Kultūras centru un tirdzniecības centru “Valleta” skatīties deju lieluzvedumu “Mūžīgais dzinējs” (8.jūlijā no plkst.22.00) un noslēguma koncertu “Kopā augšup” (9.jūlijā no plkst.19.30).

3.jūlijs

Senioru koru koncerts “Klusums reiz par tautu tapa”

 • Valmieras Kultūras centra senioru koris “Sudrablāse”,
 • Valmieras Kultūras centra senioru vīru koris “Baltie bērzi”.

Latviešu skatuviskās dejas lielkoncerts “Balts”

 • Valmieras Kultūras centra tautas deju ansamblis “Gauja”,
 • Valmieras Kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvs “Gauja”,
 • Valmieras pagasta jauniešu deju kolektīvs “Sadancis”.

4.jūlijs

Vokālo ansambļu garīgās mūzikas koncerts “Dievs. Daba. Cilvēks.” Te vairāk.

 • Mazsalacas Kultūras centra sieviešu vokālais ansamblis “Ēra”.

5.jūlijs

Pūtēju orķestru koncerts “Laiks iet pāri” un zaļumballe. Te vairāk.

 • Dikļu Kultūras centra pūtēju orķestris “Dikļi”,
 • Rūjienas Kultūras centra pūtēju orķestris “Tālavas taurētājs”,
 • Strenču Kultūras centra pūtēju orķestris “Strenči”,
 • Valmieras Kultūras centra pūtēju orķestris “Signāls”,
 • Valmieras Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības pūtēju orķestris.

6.jūlijs

Kokļu mūzikas lielkoncerts “Laika upe”. Te vairāk.

 • Mazsalacas Mūzikas un mākslas skolas koklētāju ansamblis,
 • Valmieras Mūzikas skolas jaunāko klašu koklētāju ansamblis,
 • Valmieras Mūzikas skolas vecāko klašu koklētāju ansamblis,
 • Mazsalacas Kultūras centra sieviešu vokālais ansamblis “Ēra”.

Koru lielkoncerts “Tīrums. Dziesmas ceļš”. Te vairāk.

 • Dikļu Kultūras centra sieviešu koris “Lira”,
 • Trikātas Kultūras nama jauktais koris “Trikāta”,
 • Kocēnu Kultūras nama jauktais koris “Imera”,
 • Mazsalacas Kultūras centra jauktais koris “Salaca”,
 • Strenču Kultūras centra jauktais koris “Rītu puse”,
 • Vaidavas Kultūras un amatniecības centra jauktais koris “Vaidava”,
 • Valmieras Kultūras centra jauktais koris “Valmiera”,
 • Valmieras Kultūras centra sieviešu koris “Jumara”,
 • Valmieras Kultūras centra vīru koris “Imanta”,
 • Vidzemes Augstskolas un Valmieras Kultūras centra jauniešu koris “Skan”.

Deju lieluzveduma “Mūžīgais dzinējs” ģenerālmēģinājums (tikai deju kolektīvu dalībniekiem). Te vairāk.

 • Brenguļu pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs “Dzieti”,
 • Ēveles Tautas nama senioru deju kolektīvs “Ēvele”,
 • Kauguru pagasta kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Mūri”,
 • Kocēnu Kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Savieši”,
 • Matīšu Tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Līksme”,
 • Mazsalacas Kultūras centra deju kolektīvs “Oga”,
 • Mazsalacas Kultūras centra deju kolektīvs “Skaņaiskalns”,
 • Mazsalacas Kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvs “Lībieši”,
 • Naukšēnu Kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Naukšēni”,
 • Rūjienas Kultūras nama jauniešu deju kolektīvs “Denči”,
 • Rūjienas Kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Luste”,
 • Strenču Kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvs “Tīne”,
 • Trikātas pagasta kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Abuls”,
 • Valmieras Kultūras centra senioru deju kolektīvs “Gauja FIX”,
 • Valmieras Kultūras centra tautas deju ansamblis “Gauja”,
 • Valmieras Kultūras centra tautas deju ansambļa “Gauja” studija,
 • Valmieras Kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvs “Gauja”,
 • Valmieras Kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvs “Agrā Rūsa” un “Pastalnieki” apvienotais sastāvs,
 • Valmieras pagasta kultūras nama jauniešu deju kolektīvs “Sadancis”,
 • Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas deju kolektīvs “Pārgaujas delveri”,
 • Valmieras Valsts ģimnāzijas deju kolektīvs “Pērkonītis”.

Tautu diena “Raduma spēks”. Te vairāk.

 • Sedas Kultūras nama krievu tautas ansamblis “Sudāruška”.

7.jūlijs

Deju lieluzveduma “Mūžīgais dzinējs” koncerts. Te vairāk.

 • Brenguļu pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs “Dzieti”,
 • Ēveles Tautas nama senioru deju kolektīvs “Ēvele”,
 • Kauguru pagasta kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Mūri”,
 • Kocēnu Kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Savieši”,
 • Matīšu Tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Līksme”,
 • Mazsalacas Kultūras centra deju kolektīvs “Oga”,
 • Mazsalacas Kultūras centra deju kolektīvs “Skaņaiskalns”,
 • Mazsalacas Kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvs “Lībieši”,
 • Naukšēnu Kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Naukšēni”,
 • Rūjienas Kultūras nama jauniešu deju kolektīvs “Denči”,
 • Rūjienas Kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Luste”,
 • Strenču Kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvs “Tīne”,
 • Trikātas pagasta kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Abuls”,
 • Valmieras Kultūras centra senioru deju kolektīvs “Gauja FIX”,
 • Valmieras Kultūras centra tautas deju ansamblis “Gauja”,
 • Valmieras Kultūras centra tautas deju ansambļa “Gauja” studija,
 • Valmieras Kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvs “Agrā Rūsa” un “Pastalnieki” apvienotais sastāvs,
 • Valmieras Kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvs “Gauja”,
 • Valmieras pagasta kultūras nama jauniešu deju kolektīvs “Sadancis”,
 • Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas deju kolektīvs “Pārgaujas delveri”,
 • Valmieras Valsts ģimnāzijas deju kolektīvs “Pērkonītis”.

Kapelu maratons. Te vairāk.

 • Rūjienas Kultūras centra tautas mūzikas kopa “Rūvenes aure”,
 • Rencēnu Kultūras nama kapela “Rotas muzikanti”,
 • Sēļu Tautas nama tautas mūzikas kopa “Sēļu muižas muzikanti”.

Bērnu un jauniešu vokālo ansambļu koncerts “Es vēlos sev ko pastāstīt”. Te vairāk.

 • Valmieras Pārgaujas sākumskolas vokālais ansamblis “Lai skan!”.

8.jūlijs

Noslēguma koncerta “Kopā augšup” generālmēģinājums (bez dejām). Te vairāk.

 • Dikļu Kultūras centra sieviešu koris “Lira”,
 • Trikātas Kultūras nama  jauktais koris “Trikāta”,
 • Kocēnu Kultūras nama jauktais koris “Imera”,
 • Mazsalacas Kultūras centra jauktais koris “Salaca”,
 • Strenču Kultūras centra jauktais koris “Rītu puse”,
 • Vaidavas Kultūras un amatniecības centra jauktais koris “Vaidava”,
 • Valmieras Kultūras centra jauktais koris “Valmiera”,
 • Valmieras Kultūras centra senioru koris “Sudrablāse”,
 • Valmieras Kultūras centra sieviešu koris “Jumara”,
 • Valmieras Kultūras centra vīru koris “Imanta”,
 • Vidzemes Augstskolas un Valmieras Kultūras centra jauniešu koris “Skan”,
 • Valmieras Valsts ģimnāzijas jauktais koris “Bonus”,
 • Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas jauktais koris “Pārgauja”,
 • Valmieras Viestura vidusskolas jauktais koris,
 • Valmieras 5.vidusskolas jauktais koris “Putni”,
 • Valmieras tehnikuma jauktais koris,
 • Dikļu Kultūras centra pūtēju orķestris “Dikļi”,
 • Rūjienas Kultūras centra pūtēju orķestris “Tālavas taurētājs”,
 • Strenču Kultūras centra pūtēju orķestris “Strenči”,
 • Valmieras Kultūras centra pūtēju orķestris “Signāls”,
 • Valmieras Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības pūtēju orķestris.

Deju lieluzveduma “Mūžīgais dzinējs” koncerts. Te vairāk.

 • Brenguļu pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs “Dzieti”,
 • Ēveles Tautas nama senioru deju kolektīvs “Ēvele”,
 • Kauguru pagasta kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Mūri”,
 • Kocēnu Kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Savieši”,
 • Matīšu Tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Līksme”,
 • Mazsalacas Kultūras centra deju kolektīvs “Oga”,
 • Mazsalacas Kultūras centra deju kolektīvs “Skaņaiskalns”,
 • Mazsalacas Kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvs “Lībieši”,
 • Naukšēnu Kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Naukšēni”,
 • Rūjienas Kultūras nama jauniešu deju kolektīvs “Denči”,
 • Rūjienas Kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Luste”,
 • Strenču Kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvs “Tīne”,
 • Trikātas pagasta kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Abuls”,
 • Valmieras Kultūras centra senioru deju kolektīvs “Gauja FIX”,
 • Valmieras Kultūras centra tautas deju ansamblis “Gauja”,
 • Valmieras Kultūras centra tautas deju ansambļa “Gauja” studija,
 • Valmieras Kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvs “Agrā Rūsa” un “Pastalnieki” apvienotais sastāvs,
 • Valmieras Kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvs “Gauja”,
 • Valmieras pagasta kultūras nama jauniešu deju kolektīvs “Sadancis”,
 • Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas deju kolektīvs “Pārgaujas delveri”,
 • Valmieras Valsts ģimnāzijas deju kolektīvs “Pērkonītis”.

Folkloras diena “Tīra spēle. Gods. Godi. Godīgums”. Te vairāk.

 • Sēļu Tautas nama folkloras kopa “Sēlene”.

Bērnu un jauniešu vokālo ansambļu koncerts “Es vēlos sev ko pastāstīt”. Te vairāk.

 • Valmieras Pārgaujas sākumskolas vokālais ansamblis “Lai skan!”.

9.jūlijs

Noslēguma koncerts “Kopā augšup”. Te vairāk.

 • Dikļu Kultūras centra sieviešu koris “Lira”,
 • Trikātas Kultūras nama  jauktais koris “Trikāta”,
 • Kocēnu Kultūras nama jauktais koris “Imera”,
 • Mazsalacas Kultūras centra jauktais koris “Salaca”,
 • Strenču Kultūras centra jauktais koris “Rītu puse”,
 • Vaidavas Kultūras un amatniecības centra jauktais koris “Vaidava”,
 • Valmieras Kultūras centra jauktais koris “Valmiera”,
 • Valmieras Kultūras centra senioru koris “Sudrablāse”,
 • Valmieras Kultūras centra sieviešu koris “Jumara”,
 • Valmieras Kultūras centra vīru koris “Imanta”,
 • Vidzemes Augstskolas un Valmieras Kultūras centra jauniešu koris “Skan”,
 • Valmieras Valsts ģimnāzijas jauktais koris “Bonus”,
 • Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas jauktais koris “Pārgauja”,
 • Valmieras Viestura vidusskolas jauktais koris,
 • Valmieras 5.vidusskolas jauktais koris “Putni”,
 • Valmieras tehnikuma jauktais koris,
 • Dikļu Kultūras centra pūtēju orķestris “Dikļi”,
 • Rūjienas Kultūras centra pūtēju orķestris “Tālavas taurētājs”,
 • Strenču Kultūras centra pūtēju orķestris “Strenči”,
 • Valmieras Kultūras centra pūtēju orķestris “Signāls”,
 • Valmieras Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības pūtēju orķestris,
 • Kauguru pagasta kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Mūri”,
 • Valmieras Kultūras centra senioru deju kolektīvs “Gauja FIX”,
 • Valmieras Kultūras centra tautas deju ansamblis “Gauja”,
 • Valmieras Kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvs “Agrā Rūsa” un “Pastalnieki” apvienotais sastāvs,
 • Valmieras Kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvs “Gauja”,
 • Valmieras pagasta kultūras nama jauniešu deju kolektīvs “Sadancis”.

Tautas lietišķās mākslas izstāde “Mēs” 1.–30. jūlijs. Te vairāk.

 • Rencēnu pagasta kultūras nama aušanas studija “Rencēni”,
 • Mazsalacas Kultūras centra tautas lietišķās mākslas studija “Mazsalaca”,
 • Valmieras Valsts ģimnāzijas tautas lietišķās mākslas studija “Riekums”,
 • Trikātas Kultūras nama lietišķās mākslas studija “Trikāta”,
 • Valmieras Kultūras centra tautas lietišķās mākslas studija “Valmiera”.

Amata meistaru darinājumu gadatirgus 2.–9. jūlijs. Te vairāk.

 • Valmieras Kultūras centra tautas lietišķās mākslas studija “Valmiera”.