Piedalies foto akcijā: Purvs Tevi sauc! 

Ik gadu Muzeju naktī Zilākalna  kultūrvēstures un apmeklētāju centrs pārtop maģiskā muzejā, piedāvājot aizraujošu un izzinošu programmu. Muzeju nakts ir Eiropas mēroga pasākums, kas šogad norisināsies 13.maijā ar tēmu – radīšana. Visums, skābeklis, daba, cilvēce – tās nav nejaušības vai sakritības. Notikumi un lietas ir pakārtotas cita citai, veidojot organismus un vidi tik komplicētu, ka pat mūsdienās turpinām pētīt to attīstību un ietekmi uz mūsu ikdienu. Tieši tāpat ir ar purviem, kas ir interesants un daudzveidīgs biotops, kas sācis veidoties pirms 15 000 gadu, kad no Latvijas teritorijas atkāpās ledāji un sāka veidoties pirmie ezeri. Latviešu folklorā zināms, ka purvs bijusi bīstama vieta un vilinājusi mūsu senčus ar savu spēku un mistiku, bet mūsdienās purvos bieži pastaigājamies vai ievācam kādas dabas veltes. Raugoties no zinātniskā skatupunkta, purvi sniedz daudz informācijas par ģeoloģiskajiem notikumiem, klimata pārmaiņām kā arī cilvēka attīstību. Jo vairāk cilvēku, jo vairāk viedokļu, izjūtu un asociāciju, ko vēlamies apkopot un parādīt Zilākalna kultūrvēstures un apmeklētāju centrā.

Līdz 14.aprīlim (ieskaitot) aicinām iesūtīt mūsdienīgus vai senāk uzņemtus fotoattēlus ar purva ainavas skatiem, tā elementiem vai dabas procesu norisēm. Iesūtot fotogrāfijas, jānorāda savs vārds, uzvārds, ja iespējams, gads, kad fotoattēls uzņemts, foto uzņemšanas vieta un īss komentārs vai atmiņas, kas saistās ar šo attēlu. Fotogrāfijas skenētā vai digitālā formātā lūgums sūtīt uz e-pastu: vai klātienē Zilākalna kultūrvēstures un apmeklētāju centrā (Parka iela 2, Zilaiskalns) un Valmieras Tūrisma informācijas centrā (Rīgas ielā 10, Valmierā), iesniedzot foto oriģinālus. Fotogrāfijas varēs aplūkot un tiks izmantotas Zilākalna kutūrvēstures un apmeklētāju centra Muzeju nakts izstādes – “Purvs Tevi sauc” ietvaros.

Informāciju sagatavoja: Annija Pabrika, Valmieras novada pašvaldības Zilākalna kultūrvēstures un apmeklētāju centra vadītāja, Mob. tālr.: 26122943, ztornis.lv

Foto akcija "Purvs Tevi sauc!"