Pieaugušajiem iespēja apgūt digitālās prasmes ar 90% ES līdzfinansējumu

Lai uzlabotu strādājošo vispārīgās un profesionālās digitālās prasmes efektīvākam darbam un konkurētspējai darba tirgū, Eiropas Savienības fondu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros Valmieras tehnikumā iespējams apgūt digitālās prasmes četrās programmās. Pieteikšanās līdz 2021.gada 30.jūnijam valmieratehnikums.lv.

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji, kuri ir vecumā no 25 gadiem ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, jaunie vecāki, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un ir saglabājuši darba attiecības, kā arī strādājošie pensionāri. Šajā kārtā mācības notiks tikai attālināti.

Valmieras tehnikums piedāvā apgūt kādu no četrām profesionālās pilnveides izglītības programmām: digitālo prasmju pilnveide, datu bāzu programmēšana, sistēmu un lietotnes programmēšana, tīmekļa vietņu programmēšana.

Profesionālās pilnveides izglītības programmu apguves izmaksas 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, bet strādājošā līdzmaksājums ir tikai 10%. Līdzmaksājumu var segt arī darba devējs vai kāda cita fiziska vai juridiska persona.

Katrs strādājošais projekta laikā mācīties var divas reizes neatkarīgi no pieteikšanās kārtu skaita, taču jāņem vērā, ka vienlaikus iespējams mācīties tikai vienā izglītības programmā. Ja mācības uzsāktas un kādu iemeslu dēļ pārtrauktas, atkārtoti var pieteikties ne ātrāk kā sešus mēnešus pēc mācību pārtraukšanas dienas. Vairāk par pieteikšanās nosacījumiem šeit.

ES fondu pieaugušo izglītības projektu “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īsteno VIAA, lai novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam un veicinātu gan strādājošo konkurētspēju, gan darba produktivitātes pieaugumu. Projektu finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, ieguldot tajā gandrīz 47 miljonus eiro. Kopumā projektā līdz 2023.gadam plānots mācībās iesaistīt 55 tūkstošus nodarbināto.

Valmieras tehnikums ir viena no vismodernāk aprīkotajām izglītības iestādēm Latvijā un Austrumeiropā, kas piedāvā apgūt profesionālo vidējo izglītību un pieaugušo izglītību 11 dažādās specialitātēs. Mūsdienīgā un inovatīvā vidē te iespējams apgūt prasmes atjaunojamajā enerģētikā, viesmīlībā, klientu apkalpošanā, pārtikas pārstrādē, pavārmākslā, finanšu vadībā, loģistikā un telemehānikā, mehatronikā, programmēšanā, mašīnbūvē un metālapstrādē.

Informāciju sagatavoja:

Liene Bergmane
Sabiedrisko attiecību speciāliste