Pieaugs atkritumu apsaimniekošanas izmaksas – šķiro un tās samazini!

SIA “ZAAO” informē par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām no 2023. gada 1. janvāra, kas tiek veiktas, ņemot vērā dabas resursu nodokļa izmaiņu un minimālās mēneša darba algas palielinājumu, kā arī aicina iedzīvotājus izvērtēt savus paradumus, izmantot SIA “ZAAO” infrastruktūru pareizai atkritumu šķirošanai.

Par nešķirotiem sadzīves atkritumiem, kas tiek apglabāti Reģionālā atkritumu apsaimniekošanas centra “Daibe” (turpmāk tekstā – RAAC Daibe) poligonā, SIA “ZAAO” (turpmāk tekstā – ZAAO) veic dabas resursa nodokļa (turpmāk tekstā – DRN) maksājumu, ko valsts no 2023. gada 1. janvāra ir noteikusi 95,00 EUR apmērā par katru tonnu (līdz 2022. gada 31. decembrim tas ir 80,00 EUR par tonnu). Līdz ar to šīs DRN izmaiņas ietekmēs kopējo tarifu par atkritumu apglabāšanu.

Energoresursu cenu kāpums līdz šim jau ir būtiski ietekmējis dažādas tautsaimniecības nozares, pieaugot pakalpojumu un produktu izmaksām. Ievērojama ietekme būs arī 2022. gada 11. novembra Darba likuma grozījumiem, kas nosaka, ka minimālā mēneša darba alga normālā darbalaika ietvaros no 2023. gada 1. janvāra ir ne mazāka par 620 EUR (līdz 2022. gada beigām tā ir 500 EUR).

Palielinot minimālo mēneša algu, ZAAO darbība tiek ietekmēta gan tieši, gan pastarpināti, uzsver ZAAO valdes priekšsēdētājs Gints Kukainis: “Par valsts plāniem veikt nodokļu un minimālās algas apmēra izmaiņām, protams, bijām informēti, to ņēmām vērā gan 2022. gada budžetā, gan to plānojot 2023. gadam, ZAAO infrastruktūras un attīstības veicināšanai, piesaistot struktūrfondu līdzekļus. Tomēr jāsaka, ka minimālās algas izmaiņas ietekmēs mūs ne tikai kā darba devēju, bet arī kā pakalpojumu sniedzēju, jo būtiski pieaug arī izmaksas pakalpojumiem, precēm, kas nepieciešamas uzņēmuma pamatdarbības nodrošināšanai, kā mūs jau ir informējuši sadarbības partneri.”

Ņemot vērā iepriekš minētos apstākļus, lai spētu nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu visiem ZAAO darbības reģionā esošajiem klientiem, nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa, kas iekļauj sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citas normatīvajos aktos noteiktās darbības, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas (noglabāšanas atbilstoši normatīvo aktu prasībām) un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, kā arī uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu, no 2023. gada 1. janvāra tiek plānota no 23,28 EUR līdz 27,28 EUR par kubikmetru, atkarībā no klienta adreses.

Atgādinām, ka valsts atkritumu apsaimniekošanas plāns nosaka atkritumu plūsmas, līdz ar to sadzīves atkritumi no ZAAO darbības reģiona tiek nogādāti ne tikai RAAC Daibe, bet arī SIA “Getliņi EKO” un SIA “AP Kaudzītes” poligonos, kuros noteiktā atkritumu ievešanas maksa arī pieaugs, ņemot vērā DRN izmaiņas.
ZAAO darbības nodrošināšanā vienmēr ir izvērtējis jebkādu savu pakalpojumu iespējamu sadārdzinājumu, kā arī ikdienā vienmēr aicina meklēt veidus, kā samazināt sadzīves atkritumu apjomu, līdz ar to arī maksājumus, uzsver G.Kukainis: “Līdz šim jebkuru izmaksu pieaugums attiecībā uz klientu no ZAAO puses tiek finansiāli izvērtēts. Tādēļ, neskatoties uz to, ka DRN apmērs tiek palielināts par gandrīz 19%, lai spētu nodrošināt kvalitatīvu uzņēmuma darbību, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas palielinājums plānots vidēji 8,5% apmērā (par 1 m3). Arī 2023. gadā turpināsim strādāt pie tā, lai iespējami plašākam klientu lokam nodrošinātu atkritumu šķirošanas infrastruktūru pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai, bet jau šobrīd aicinu sabiedrību būt aktīvākiem, pareizi šķirot atkritumus, nogādājot tos ZAAO EKO laukumos, EKO punktos, kā arī pilnvērtīgi izmantot pieejamos ZAAO pakalpojumus!“

Lai informētu par izmaiņām atkritumu apsaimniekošanas maksas apmērā, ZAAO decembra sākumā ir nosūtījis paziņojumu, kā arī plānoto atkritumu izvešanas kalendāru katram klientam uz līgumā norādīto elektroniskā pasta vai pasta korespondences adresi.

Plašāka informācija par izmaiņām atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu maksājumos pieejama www.zaao.lv, sadaļā “Paziņojumi klientiem”.

Jautājumu gadījumā aicināti sazināties ar ZAAO Klientu apkalpošanas daļu, zvanot 64281250, rakstot .

Informāciju sagatavoja:
Inga Kovala Sēne, SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību vadītāja