Pieaug Mazsalacas slimnīcas nozīme paliatīvās aprūpes jomā

Mazsalacas slimnīcā ik uz soļa zied rozes – paliatīvās aprūpes simbols

Mazsalacas slimnīcā sniedz dažādus ambulatoros pakalpojumus, īslaicīgās un ilglaicīgās sociālās aprūpes pakalpojumus, kā arī paliatīvo aprūpi. Šo pakalpojumu nodrošināšanai kopumā slimnīcā iekārtotas 55 gultas vietas.

Paliatīvās aprūpes pakalpojumus Mazsalacas slimnīca sniedz tikai par maksu. “Valsts apmaksātai aprūpei ir noteikts dienu skaits – vidēji desmit – un daudzos gadījumos ar šīm dienām nav pietiekami un ir jāmeklē vieta, kur turpmāk nodrošināt tuviniekam paliatīvo aprūpi. Visbiežāk pie mums ierodas pacienti, kuri sirgst ar progresējošām onkoloģiskām slimībām un kuriem cita veida terapijas iespējas ir izsmeltas, protams, vēl ir pacienti ar smagiem elpošanas traucējumiem, ar sirds mazspēju un citām veselības problēmām,” stāsta Edgars Grandāns, SIA “Mazsalacas slimnīca” valdes priekšsēdētājs. Prioritāri  pacienti tiek pieņemti no Valmieras novada un vidēji rinda tiek veidota 2-3 mēnešus uz priekšu, tomēr tiek izvērtēti arī individuāli gadījumi.

Kopš 2022. gada 13. maija Mazsalacas slimnīcā iespējams saņemt ne tikai īslaicīgo sociālo aprūpi, bet arī ilgstošu sociālu aprūpi un sociālo rehabilitāciju. “Pats galvenais, ka mēs sniedzam primārās un sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumus. Mums vēl ir ģimenes ārstu prakses, rentgens un dienas stacionārs, kurā slimības saasinājuma gadījumos līdz 10 dienām pieejama valsts apmaksāta ārstēšana. Tomēr, plānojot slimnīcas attīstību nākotnē, arvien vairāk pārorientēsimies uz sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanu. Finansējums no valsts puses slimnīcai praktiski nemainās,” par iestādes attīstības izaicinājumiem stāsta Edgars Grandāns. Plānots, ka, samazinot ambulatoros pakalpojumus, slimnīcā iegūtu kopumā 75 līdz 80 gultas vietas. Telpas ir vajadzīgas ne tikai, lai uzņemtu vairāk pacientus, bet arī lai ilglaicīgās aprūpes pacientiem varētu nodrošināt labākus sadzīves apstākļus, piedāvājot plašākas telpas.

Mazsalacas slimnīcā kopējais darbinieku skaits ir ap 50 (kopā ar ambulatoro pakalpojumu sniegšanā iesaistīto personālu un ģimenes ārstiem). “Pats galvenais sociālajā un paliatīvajā aprūpē ir vidējais medicīnas personāls – māsas.  Puse vai pat vairāk ir guļošo pacientu. Rīta cēlienā viņš ir jānomazgā, jāpaēdina. Tieši ēdienreižu nodrošināšana ir vissmagākā – ēdiens jādod lēnām, jābaro ar karoti. Esmu pateicīgs savam personālam, ka tas to dara, jo tas tiešām ir grūts darbs un ne katrs to var darīt,” turpina Edgars Grandāns.

Lielākoties slimnīcas personāls ir saglabājies kopš 2000. gada, kad Mazsalacā vieni no pirmajiem ārpus lielajām pilsētām sāka sniegt paliatīvo aprūpi. “Pamatā visi ir vietējie, bet pie mums brauc viena māsiņa no Limbažiem un viena no Valmieras. Māsa ir sievišķīga profesija, interese par to ir un arī izglītības iespējas pieaug, tāpēc par māsu trūkumu raizējamies mazāk. Cenšamies piedāvāt arī konkurētspējīgu atalgojumu,” stāsta Edgars Grandāns, “lielākais izaicinājums ir ģimenes ārstu piesaiste darbam Mazsalacā. Ar šo gadu strādās tikai divi ģimenes ārsti. Diemžēl arī viņiem pacientu skaits ir tik mazs, ka nesasniedz vienas slodzes apmēru. Ja šeit nebūtu slimnīcas un nebūtu iespējams strādāt arī dienas stacionārā vai īslaicīgajā sociālajā aprūpē, tad viņi noteikti būtu devušies strādāt uz citām medicīnas iestādēm. Primārā aprūpe pie maza pacienta skaita ir absolūti neizdevīga. Diemžēl finansiālie apsvērumi ir ļoti noteicošs faktors, lai izvēlētos strādāt mazpilsētās un laukos, lai gan ir pieejamas izglītības iestādes, dzīvesvieta u.c. dzīves kvalitāti noteicoši faktori. Ceram, ka valstij izdosies atrisināt šo probēmjautājumu, kā arī paplašināt feldšerpunktu tīklu, lai lauku teritorijās būtu pieejama primārā veselības aprūpe. Mazsalacas slimnīcā ir būtiski, lai netrūktu medicīniskā personāla un varētu turpināt sniegt tik nepieciešamos paliatīvās un sociālās aprūpes pakalpojumus.”

Šobrīd Mazsalacas slimnīcas ambulatorajā daļā pacientus pieņem trīs ģimenes ārsti. Strādā EKG kabinets, procedūru un vakcinācijas kabineti, RTG izmeklējumu kabinets, analīžu noņemšanas kabinets. Slimnīcas stacionārajā daļā darbojas dienas stacionārs, paliatīvās un sociālās aprūpes nodaļa. Ir izveidota arī ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centrs. Maksa ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centrā ir 28,00 EUR par vienu gultas dienu (iekļaujot higiēnas preces un ēdināšanu).

Adrese: Parka iela 14, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215
Iestādes reģistratūras tālrunis: 28734467, e-pasts:
Tīmekļvietne: mazsalacaslimnica.lv