Pieaudzis centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas lietotāju skaits Valmieras pilsētā

SIA “Valmieras ūdens” jūnija mēnesī apkopotā statistika liecina, ka pieaudzis to namīpašumu procentuālais skaits, kas izmanto centralizētos ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus – Valmieras pilsētā dzeramo ūdeni saņem 94 procenti mājokļos, savukārt sadzīves kanalizācijas tīklam pievienojušies 95 procenti nekustamo īpašumu, kuriem nodrošināta šāda iespēja.

SIA “Valmieras ūdens” Attīstības daļas vadītājs Nauris Kalniņš:
“Aizvadīto gadu laikā esam investējuši miljoniem eiro, lai nodrošinātu Valmieras pilsētas un tās apkaimes iedzīvotājiem iespēju pievienot savus mājokļus centralizētajiem ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkliem, un šobrīd tikai vienam procentam nekustamo īpašumu nav šādas opcijas. Tāpēc aicinām iedzīvotājus aktīvi izmantot vasaras periodu, kad ir pateicīgi laikapstākļi būvdarbu veikšanai, lai izveidotu pievienojumu maģistrālajiem tīkliem, un turpmāk ikdienā varētu saņemt kvalitatīvu dzeramo ūdeni un videi draudzīgi novadīt notekūdeņus.”

COVID-19 pandēmijas dēļ SIA “Valmieras ūdens” klientu apkalpošana notiek attālināti, taču ir iespējamas arī tikšanās klātienē, lai pārrunātu pievienojumu iespējas konkrētā namīpašumā. Lūgums iepriekš telefoniski pieteikt vizīti, sazinoties ar Klientu apkalpošanas nodaļu darba dienās no plkst. 8:00 līdz 17:00 pa tālruni 642 26001 vai mobilo tālruni 28233110.

Pateicoties SIA “Valmieras ūdens” realizētajam projektam “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valmieras aglomerācijā 3.kārta” (Nr.5.3.1.0/16/I/013), centralizētās ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas pakalpojums pieejams 99 procentiem Valmieras pilsētas un tās aglomerācijas iedzīvotāju. Projekta kopējās izmaksas pēc būvdarbu pabeigšanas ir 1 137 343.37eiro, no tiem 537 255,40 eiro līdzfinansēja Eiropas Savienības Kohēzijas fonds, kas tika novirzīti centralizētās notekūdeņu savākšanas sistēmas paplašināšanai 3137 metru garumā un trīs sūkņu staciju izbūvei Valmieras pilsētā, teritorijās, kur nebija izbūvēti centralizēti notekūdeņu savākšanas tīkli. Savukārt ūdensapgādes sistēmas paplašināšana 1857 metru garumā tika veikta par SIA “Valmieras ūdens” finansējumu.


Informāciju sagatavoja:
SIA “Valmieras ūdens”