Pie Valmieras bibliotēkas pieejams grāmatu pakomāts

Turpinot attīstīt klientiem nepieciešamos pakalpojumus arī ārpus bibliotēkas darba laika, ikvienam ērtā diennakts stundā pie Valmieras integrētās bibliotēkas ieejas ir pieejams grāmatu pakomāts bibliotēkas grāmatu un citu iespieddarbu saņemšanai.

Turpinot attīstīt klientiem nepieciešamos pakalpojumus arī ārpus bibliotēkas darba laika, ikvienam ērtā diennakts stundā pie Valmieras integrētās bibliotēkas ieejas ir pieejams grāmatu pakomāts bibliotēkas grāmatu un citu iespieddarbu saņemšanai.

Pakomātā izņemt pasūtītos izdevumus var jebkurā diennakts laikā. Interesējošo lasāmvielu vai diskus no DVD kolekcijas bibliotēkā reģistrētiem lietotājiem iespējams pasūtīt trīs dažādos veidos:

  • Autorizējoties “Mana bibliotēka”, kopkatalogā pirms iespieddarba pasūtīšanas ir jāveic atzīme “Vēlos saņemt pakomātā”, kas saglabāsies arī turpmākajiem pasūtījumiem;
  • Zvanot pa tālruni 26667919 (daiļliteratūra, periodika), 26664430 (nozaru un Vidzemes Augstskolas mācību literatūra), 26332241 (Bērnu apkalpošanas nodaļa);
  • E-pastā , norādot savu tālruņa numuru.

Pasūtījumi tiek apstrādāti bibliotēkas darba laikā. Brīvdienās pieteiktos izdevumus pakomātā var saņemt nākamajā darba dienā. Pēc piekļuves koda saņemšanas pasūtījums no pakomāta jāizņem trīs dienu laikā. Ja vēlaties izmantot bibliotēkas jauno pakalpojumu, pārliecinieties, vai bibliotēkas datu bāzē ir jūsu aktuālais tālruņa numurs, jo tiks nosūtīta īsziņa ar ciparu kodu, kas ir jāievada pakomāta ciparu panelī.

Lai nodrošinātu lietotājiem visās Valmieras novada publiskajās bibliotēkās līdzvērtīgus nosacījumus, 2022. gada 24. augustā tika apstiprināti aktualizētie Valmieras bibliotēkas un filiālbibliotēku Lietošanas noteikumi. Nozīmīgi, ka attālinātā lasītāju reģistrācija tagad iespējama visās Valmieras novada publiskajās bibliotēkās, anketas publicētas Valmieras bibliotēkas tīmekļa vietnē www.biblioteka.valmiera.lv.

Valmieras bibliotēka piedāvā mācības “Datorprasmes senioriem”. Paredzētas sešas ievadnodarbības senioriem bez priekšzināšanām darbā ar digitālajām ierīcēm. Mācības plānotas divas reizes nedēļā – otrdienās un ceturtdienās. Interesenti aicināti pieteikties, bibliotēkas darba laikā zvanot pa tālruni 64222464 vai 26667919.

Jāpiemin, ka jau vairāk nekā gadu Valmieras integrētā bibliotēka piedāvā klientiem izsniegtās grāmatas, žurnālus un CD nodot, ievietojot kastē, kas uzstādīta pie ēkas ieejas durvīm Cēsu ielā 4.

Informāciju sagatavoja:
Kristīne Kīne,
Valmieras bibliotēkas direktores vietniece