Pētniecība – mūsu nākotne

Vidzemes Augstskolas studenti

Vidzemes Augstskolas fonds ar Valmieras novada pašvaldības finansiālu atbalstu piešķīris stipendijas “Atbalsts docētājiem, pētniekiem un ārvalstu studentiem”, ar mērķi sniegt atbalstu Vidzemes Augstskolas (ViA) docētājiem un pētniekiem, kā arī studentiem starptautisko aktivitāšu īstenošanai.

Oskars Java, Vidzemes Augstskolas zinātnisko projektu vadītājs, Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta (HESPI) zinātniskais asistents, ir saņēmis stipendiju, kuru turpmāk realizēs ERASMUS+ sadarbības partnerības projekta pieteikuma sagatavošanā. Oskars stāsta, ka šī projekta mērķis ir izveidot materiālus skolotājiem, kuri apmācībā izmanto LEGO robotikas principus, sākot ar elektronikas pamatprincipiem un pamazām pārejot uz Arduino programmēšanu. ERASMUS+ sadarbības projekta koordinators būs ViA, savukārt sadarbības partneri – SIA “Robotiem” (Latvija), biedrība “Robootika” (Igaunija), biedrība “Robotiikka” (Zviedrija).

Stipendija tika piešķirta arī studiju virziena “Arhitektūra un Būvniecība” vadītājai Gunitai Kuļikovskai – Ķiesnerei, kura plāno izveidot “Gudro koka laboratoriju” ViA Inženierzinātņu fakultātē. “Mērķis ir izpētīt iespējas ViA Tērbatas ielā 10, Valmierā, izveidot “Gudrā koka laboratoriju”, papildināt esošo apbūves kompleksu ar jauniem “gudrajiem” moduļiem no koka, tajā skaitā integrēt un izmantot ēkas, konstrukcijas un materiālus, kas jau pieejami Inženierzinātņu fakultātē. Koka konstrukciju moduļu izveide balstīta ilgtspējības un aprites būvniecības principos un funkcionētu kā “atvērtā laboratorija” dažādiem gudro māju risinājumiem, datu ievākšanai un koksnes pievienotās vērtības risinājumiem,” stāsta Gunita Ķiesnere.

Stipendijas tika piešķirtas arī Inženierzinātņu fakultātes pilna laika bakalaura studiju programmas “Informācijas tehnoloģijas” studentiem no Baltkrievijas un Ukrainas. Šī ir mūsu iespēja atbalstīt ārvalstu studentus, kuri izvēlas studēt Valmierā, Vidzemes Augstskolā. Valmieras novada pašvaldība ir piešķīrusi finansējumu 6000 eiro apmērā finansiālam atbalstam ViA docētājiem un pētniekiem. Tiek atzīmēts, ka ViA pētnieku aktivitāšu mērķi un uzdevumi saskan ar Valmieras novada attīstības prioritātēm.

Vidzemes Augstskola ar Valmieras novada pašvaldību sadarbojas jau kopš 1996. gada – augstskolas dibināšanas. Pētniecības atbalsts ir nozīmīgs ne tikai ViA, bet arī Valmieras novada pašvaldībai, jo šī ir iespēja, kā augstskolas pētnieki, pielietojot resursus un ieguldot savas zināšanas, spēj radīt ko jaunu un noderīgu gan Valmieras pilsētas, gan Valmieras novada, kā arī Latvijas nākotnes attīstībai.

Informāciju sagatavoja:
Līva Freidenfelde, Vidzemes Augstskola