Pētījums par tabakas izstrādājumu lietošanas paradumiem Latvijā

smēķēšanas atkritumi

SIA “Zaļā josta” sadarbībā ar SIA “AC Konsultācijas” veic pētījumu par tabakas izstrādājumu lietošanas paradumiem un ar to saistīto atkritumu rašanos Latvijā.

Pētījuma mērķis ir noskaidrot:

  • kādi ir smēķētāju uzvedības paradumi, īpaši smēķējot publiskās vietās;
  • kādi instrumenti liktu smēķētājiem mainīt savus paradumus, lai mazinātu izsmēķu piegružojumu dažādās publiskās vietās;
  • noskaidrot visvairāk piegružoto publisko vietu tipus aptaujāto skatījumā, katram izstrādājot ieteikumus uzvedības maiņai;
  • kuros gadījumos izsmēķi nonāk dabā nevis atkritumu konteinerā, un kas tam ir pamatā.

Ja esat vismaz 18 gadus vecs (-a) un smēķējat jebkāda veida tabakas izstrādājumus (tradicionālās cigaretes, e-cigaretes u.c.), lūdzu, aizpildiet anketu šeit.

Atbildes ir anonīmas, aptaujas aizpildīšana aizņems 5-7 minūtes. Jūsu viedoklis mums ir ļoti svarīgs!

Aptaujas atbildes aizpildāmas līdz šā gada 28.februārim.

Pētījums tiek veikts Eiropas Savienības LIFE programmas līdzfinansētā projekta LIFE Waste To Resources IP “Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” ietvaros. Projekts tiek īstenots kopā ar vadošo partneri Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un 20 citiem nozares sadarbības partneriem. LIFE Waste To Resources Integrētā projekta galvenais mērķis ir samazināt atkritumu daudzumu, ieviešot jaunus materiālu aprites pasākumus un samazinot ekonomikas ietekmi uz vidi un oglekļa pēdas nospiedumu, pilnībā īstenojot Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2021. – 2028. gadam noteiktos pasākumus.

Informāciju sagatavoja
Kristella Adele Jansone
SIA “AC KOnsultācijas” projekta asistente