Pēc pārbūves atklāta pirmsskolas izglītības iestāde “Varavīksne”

PII "Varavīksne"

30. augustā svinīgā norisē pēc pārbūves tika atklāta Valmieras 2. vidusskolas struktūrvienība – pirmsskolas izglītības iestāde (PII) “Varavīksne”, radot 108 jaunas vietas, lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības pieejamību bērniem, kuru vecāki dzīvo vai strādā Valmierā.

Pārbūves rezultātā PII “Varavīksne” telpas ir kļuvušas pietiekami plašas, lai līdzšinējo sešu grupu vietā mēs varētu atvērt 12 grupas, pavisam kopā nodrošinot vietu 216 bērniem. Jaunajās telpās tikai ar lielāku vērienu turpināsim iesākto praksi, nodrošinot pēctecīgu izglītību no pirmsskolas līdz vidusskolai. Pirmsskolas atrašanās vienā ēkā ar skolu mazina bērnam stresu, pārejot no viena izglītības posma nākamajā, jo ceļš, ko mēro uz izglītības iestādi, ir nemainīgs, tāpat arī mācību vide jau ir zināma. Līdz šim ir izveidojusies laba sadarbība starp pirmsskolas un skolas pedagogiem, ko stiprināsim arī turpmāk. No jauna izveidotās pirmsskolas  dabas zinātņu un valodu klases ļaus attīstīt izglītības iestādes uzņemto prioritāro dabas zinību un svešvalodu virzienu visos izglītības līmeņos. Esam ieguvuši gaišu, skaistu un sakārtotu vidi, kur bērni un pedagogi varēs justies labi un mājīgi,

Andrejs Gluhovs, Valmieras 2. vidusskolas un struktūrvienības PII “Varavīksne” direktors, par jaunatklātajām telpām.

PII “Varavīksne” pārbūve ir ļoti gaidīts projekts visā Valmieras novadā, jo īpaši Valmierā, kur pieprasījums pēc vietas bērnudārzā ir lielākais. Valmieras novada pašvaldības prioritāte ir  atbalstīt iedzīvotājus, nodrošinot pirmsskolas izglītību pēc iespējas tuvāk ģimenes dzīvesvietai vai bērnu vecāku darbavietai. PII “Varavīksne” pārbūve daļēji risina bērnudārzu rindas novadā, bet Valmieras novada pašvaldība meklē iespējas arī jau citu esošu pirmsskolas izglītības iestāžu paplašināšanai un jaunu izveidei Valmierā un citviet novadā. PII “Varavīksne” pārbūves rezultāts priecē, ir radīta droša un moderna vide, kur ērti jutīsies gan paši mazākie novada iedzīvotāji, gan PII “Varavīksne” kolektīvs. Lai bērniem katru dienu prieks doties uz bērnudārza jaunajām telpām un pedagogiem šeit raisās radošums un idejas!

Jānis Baiks, Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs.

PII “Varavīksne” atklāšanai pulcējās skolas vadība, pedagogi, bērni un viņu vecāki, būvniecības pārstāvji un Valmieras novada pašvaldības vadība. Pasākumu kuplināja PII vecāko grupu bērnu sagatavoti muzikāli priekšnesumi. Pēc atklāšanas un svinīgām uzrunām klātesošie devās jauno telpu apskatē.

PII “Varavīksne” paplašināšanas vajadzībām pārbūvēti Valmieras 2. vidusskolas skolas korpusa trīs stāvi, kā arī cokola stāvs, kas pielāgoti PII vajadzībām. Katras grupas nodarbību telpai klāt ir ierīkots sanitārais mezgls – labierīcības un izlietnes. Ir izveidota garderobe ar skapīšiem, kur novietot personīgās mantas, noģērbt virsdrēbes un uzglabāt maiņas apavus. Izveidots montesori un svešvalodu kabinets, taps mini zoo, kur iepazīties ar putniem un kukaiņiem. Interjers veidots gaišos un neitrālos toņos, kas rosina darboties. Izbūvēts lifts, kas nodrošinās vides pieejamību gan pirmsskolas izglītības iestādei, gan vidusskolai. Labiekārtota āra teritorija – pārbūvēta ieeja un priekšējais laukums, uzstādītas āra nojumes nodarbībām un rotaļām, iekārtots stūrītis ar siltumnīcu un mazdārziņu, kur dabas zinību nodarbību laikā bērni varēs praktiski darboties – sēt, stādīt, laistīt. Līdz šī gada oktobrim turpināsies mācību telpu mēbeļu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana. Ārpusē pie fasādes sienas drīzumā paredzēts izvietot lielformāta PII logo.

Telpu pārbūves projekta izstrādi veica SIA “Campaign”. Būvdarbus veica “R.K.C.F. RENESANSE” par kopējo līgumsummu 2 461 369,77 EUR. Būvuzraudzību veica SIA “Akorda”.

FOTO