Pēc būvatļaujas saņemšanas uzsākti būvniecības darbi Parka ielā 9, Mazsalacā

Būvtāfele

Ar 02.08.2021. saņemto būvatļauju uzsākti Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides būvdarbi ēkas Parka ielā 9, Mazsalacā 3.stāva, jumta un koplietošanas telpu pielāgošanai grupu dzīvokļa pakalpojuma nodrošināšanai pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Mazsalacas novadā” Nr. 9.3.1.1/18/I/027 ietvaros.  

PROJEKTĒTĀJS:
SIA “PAŠVALDĪBAS EKONOMISKĀS
ATTĪSTĪBAS FONDS”
Reģ. Nr.40003298105, Preses iela 2, Ogre, LV-5001
BŪVUZŅĒMĒJS:
SIA “ACCENT BŪVE”
Reģ.Nr.50103403091, Vidus iela 1, Limbaži, LV-4001
BŪVUZRAUDZĪBA:
SIA’’BŪVE WOOD LINE’’
Reģ. Nr.49503003430,Robežu iela 6,Cēsis,Cēsu novads,LV-4101
AUTORUZRAUDZĪBA:
SIA “PAŠVALDĪBAS EKONOMISKĀS
ATTĪSTĪBAS FONDS”
Reģ. Nr.40003298105, Preses iela 2, Ogre, LV-5001

Inese Vektere, projektu vadītāja

DI