Pēc 4 gadu pauzes Valmiera atjauno sadraudzību ar pilsētu Hoje-Tāstrup Dānijā

Sadraudzības līgums starp Valmieru un Hoje-Tāstrup parakstīts jau tālajā 1995. gadā, un šo gadu laikā pieredzes apmaiņa ir notikusi dažādās jomās – notikusi gan speciālistu, gan skolēnu pieredzes apmaiņa. Tomēr ņemot vērā pēdējo gadu notikumus – COVID – 19 pandēmiju un ģeopolitisko situāciju, četrus gadus sadraudzībā bija iestājusies pauze.

Šogad Hoje-Tāstrup rīkoja atkalsatikšanās vizīti savām sadraudzības pilsētām, kas ir Oldenburga Vācijā, Angelholma Zviedrijā un Valmiera Latvijā. Pieredzes apmaiņas pasākums, kurā vienlaicīgi bija četru valstu pārstāvji vizītes programmā radīja nozīmīgu praktisko pievienoto vērtību, jo visas pašvaldības dalījās savā pieredzē par to, kas pēdējo četru gadu laikā ir paveikts. Atbilstoši programmas saturam uz Dāniju no Valmieras novada pašvaldības devās Jānis Baiks, Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs, Inese Kokenberga, Valmieras novada pašvaldības ceļu būvinženiere, Zanda Lapsa, Valmieras novada pašvaldības galvenā arhitekte un Toms Upners, Valmieras novada pašvaldības Kultūras pārvaldes vadītājs.

“Mums tā bija iespēja salīdzināt procesus Latvijā un citās valstīs, nopietni domāt vai, ko un kā varam uzlabot savā pašvaldībā,” stāsta Jānis Baiks, Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs un piebilst: “Valmieras novads atstāja iespaidu gan ar savu infrastruktūru, gan rūpēm par jauniešiem, un to, ka pie mums novadā notiek daudz un dažādi sporta un kultūras pasākumi. Paši redzējām, ka viņu pilsēta ir kā guļamrajons un vakarā dzīve vairs nenotiek. Pilsētas vadība meklē risinājumus, kā centrā ieviest dzīvību un kustību, kas varētu veicināt to, ka cilvēki nāk ārā no savām mājām, līdz ar to viņiem ir no mums ko mācīties.”

Lai atjaunotu pilsētas centru, kas gadu gaitā palika tukšs un neapdzīvots, Hoje-Tāstrup pašvaldība kopā ar nekustamo īpašumu attīstīšanas kompāniju, kā daļas pieder arī pašvaldībai, izveidoja detalizētu dzīvojamā kvartāla plānojumu līdz pat ēku izskatam, un pa maziem apbūves gabaliem tie tika pārdoti privātiem ēku būvētājiem, kas šos projektus realizē un tālāk jau strādā ar interesentiem. Šāds modelis Latvijā nav iespējams, tikmēr Danijā Hoje-Tāstrup divas trešdaļas no kvartāla jau ir uzbūvētas, un tas jau šobrīd pilsētai ir piesaistījis 2000 jaunus iedzīvotājus pāris gadu laikā. Pateicoties šādam sadarbības modelim, gadā tiek uzbūvēti aptuveni 1000 dzīvokļi.

Kā atzīst Zanda Lapsa, Valmieras novada pašvaldības galvenā arhitekte, no pilsētplānošanas viedokļa tā ir ļoti interesanta pieredze kā Hoje-Tāstrup pārveido pilsētas centru. “Par daudzdzīvokļu namu apbūvi, ir patīkami redzēt, ko var paveikt piecu gadu laikā. Un tas viss tiek darīts plānveidīgi, vispirms skaidri nodefinēta ir lielā vīzija un tikai pēc tam pa posmam mērķtiecīgi tā tiek sasniegta. Arhitektūra ir interesanta, kvalitatīva, gan kopējā ainava veidojas ļoti skaista, gan arī katra māja individuāli nav garlaicīga, monotona”, saka Zanda Lapsa, Valmieras novada pašvaldības galvenā arhitekte. Viņa atzīst –  iekštelpa un ārtelpa pilsētā tiek veidota vienlīdz kvalitatīvi.

Vērtīga pieredze bija viesojoties gan jaunuzceltajā pašvaldības administrācijas ēkā, gan divās skolās, kas katra plānota un celta pēc atšķirīga principa. Zanda Lapsa stāsta: “Jaunās skolas projektēšanas pamatmērķis bija radīt skolu bez tradicionālajām klasēm, paredzēt to, ka tur tiks īstenots vairāk bērnus un jauniešus praktiskās darbībās iesaistošs mācību modelis. Telpas veidotas interesantākā formā, lai ir daudzveidība, dažādība un lai caur rotaļu radītu interesi par mācību procesu. Visos vestibilos un ātrijos ir izveidotas vietas, kur organizēt prezentācijas, koncertus, pasākumus, teātrus, tur atrodas arī klavieres un viss pārējais, lai organizētu aktivitātes starp stundām. Hoje-Tāstrup šis ir lepošanās vērts projekts.”

Otra skola, ko apmeklēja Valmieras novada pašvaldības delegācija bija pamatskola, kas savienota ar mākslas skolu un citām interešu izglītības iespējām. No pilsētplānošanas viedokļa interesants ir tas, ka skola iecelta starp sociālajām mājām, ar domu, lai nākotnē veidotos sajaukums starp dažādām kultūrām, vecumiem, interesēm un dažādiem dzīves līmeņiem.

Līdztekus infrastruktūras objektiem, kas tika apmeklēti, pašvaldības pārstāvji viesojās arī atkritumu šķirošanas un pārstrādes uzņēmumā, kā arī unikālā salātu audzēšanas rūpnīcā, kas veiksmīgi attīstīta savu produktu jau līdz plašākam tirgum. Ievērības cienīgs bija arī lielākā Dānijas ārtelpas teātra apmeklējums, kur pilsētas iedzīvotājiem ir iespēja baudīt brīvdabas operas koncertus, kā arī Hoje-Tāstrup dabas taku apmeklējums.

Pašvaldības delegācija aktualizēja arī jautājumu tieši par jauniešu savstarpējo apmaiņu, “Vēlamies atjaunot skolu sadarbību ar Hoje-Tāstrup. Pilsētplānošanas un infrastruktūras attīstības projektiem mums jāmeklē pašiem savi risinājumi, bet varam daudz ko mācīties. Tika pārrunāta arī uzņēmējdarbības un pašvaldības sadarbības pieredze un normatīvais regulējums. Hoje-Tāstrup kolēģiem savukārt lielu interesi izraisīja Valmieras novada attīstītā sporta infrastruktūra un ieguvumi iedzīvotājiem un profesionāliem sportistiem,” saka Jānis Baiks, Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs.