Paziņojums pašvaldības SIA “RŪJIENAS SILTUMS” klientiem

• Ūdensapgādes pakalpojumu tarifa izmaiņas

Valmieras novada pašvaldības domes 2022. gada 28. jūlija domes sēdē ar lēmumu “Par pašvaldības SIA “RŪJIENAS SILTUMS” ūdens un kanalizācijas tarifa apstiprināšanu” ir apstiprinājusi jaunus pašvaldības SIA “RŪJIENAS SILTUMS” ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifus. Ar šo lēmumu spēku zaudē 2010. gada 22. decembra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmums Nr. 557, tarifs pārapstiprināts Rūjienas novada pašvaldības 2020.g ada 18. jūnija domes sēdē.

No 2022. gada 1. septembra noteikti šādi pašvaldības SIA “RŪJIENAS SILTUMS” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi:

  • Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs 1,20 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa);
  • Kanalizācijas pakalpojumu tarifs 2,01 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa);
  • Kopā ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs 3,21 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa).