Paziņojums pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” klientiem

Paziņojums pašvaldības SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” klientiem

Valmieras novada pašvaldības dome 2022. gada 24. novembra sēdē ar lēmumu (lēmums Nr.715 (protokols Nr.22, 27.§)) “Par Pašvaldības SIA “RŪJIENAS SILTUMS” ūdens un kanalizācijas tarifa apstiprināšanu” ir apstiprinājusi jaunus pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifus. Ar šo lēmumu spēku zaudē 2022. gada 28. jūlijā Valmieras novada pašvaldības domes apstiprinātais  (lēmums Nr.465 (protokols Nr.14, 13.§)) ūdens un kanalizācijas tarifs. Tarifs tiek grozīts pamatojoties uz straujo elektroenerģijas izmaksu pieaugumu.

No 2022. gada 1. decembra noteikti šādi pašvaldības SIA „Rūjienas siltums” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi:

  • Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs 1,40 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa).
  • Kanalizācijas pakalpojumu tarifs 2,50 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa).
  • Kopā ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs 3,90 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa).