PAZIŅOJUMS par vēja elektrostaciju parka “Valmiera-Valka” ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Pēc Vides pārraudzības valsts biroja lēmuma Nr. 5-01/14/2023 (16.08.2023.) ir uzsākts ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) plānotajam vēja elektrostaciju parkam “Valmiera-Valka” un tā saistītās infrastruktūras projektam Valmieras novada Plāņu pagastā  un Valkas novada Vijciema un Valkas pagastos.

Pēc Vides pārraudzības valsts biroja lēmuma Nr. 5-01/14/2023 (16.08.2023.) ir uzsākts ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) plānotajam vēja elektrostaciju parkam “Valmiera-Valka” un tā saistītās infrastruktūras projektam Valmieras novada Plāņu pagastā  un Valkas novada Vijciema un Valkas pagastos.

Vēja parkā plānots uzstādīt līdz 60 VES, kur katras stacijas nominālā jauda varētu sasniegt 8 MW. Uzstādāmo VES modelis un tā tehniskie raksturlielumi nav noteikti. VES novietojums un skaits tiks precizēts IVN procesa gaitā. Vēja parka infrastruktūras tehniskie risinājumi un saražotās elektroenerģijas akumulēšana tiks precizēta IVN procesā. Saražotā elektroenerģija tiks nodota pārvades tīklā, izmantojot esošo augstsprieguma elektropārvades kabeļu līniju. Pieslēguma nodrošināšanai tiks izbūvētas jaunas apakšstacijas, kuru novietojums tiks izvērtēts IVN ziņojuma izstrādes procesā. IVN ziņojuma izstrādes laikā tiks detalizēti vērtētas arī elektroenerģijas uzkrāšanas sistēmu tehnoloģijas un to alternatīvas.

Paredzētās darbības ierosinātājs SIA “Latvijas vēja parki”, reģistrācijas numurs 40203415150, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1010, e-pasts: .

Plānoto vēja parku paredzēts izvietot šajās zemes vienībās:

Nr.Nekustamā īpašuma nosaukumsKadastra numursZemes vienības kadastra apzīmējums
1.Valsts Mežs 947600200219476002002194760040033
2.Valsts mežs 948801200089488012000894880130056
3.Valsts mežs 949200300159492003001594920020071
4.Valsts mežs 947600300209476003002094760030020
5.Valsts mežs 949200300159492003001594920030015
6.Valsts Mežs 948801500089488015000894880150008
7.Valsts Mežs 947600200209476002002094760020020
8.Valsts Mežs 947600200209476002002094760010054
9.Valsts Mežs 947600400319476004003194760040031
10.Valsts mežs 948801200089488012000894880120012
11.Valsts mežs 949200100389492001003894920010038
12.Valsts Mežs 947600200219476002002194760040032
13.Valsts mežs 948801200089488012000894880130012
14.Valsts mežs 948801200089488012000894880130009
15.Valsts mežs 948801200089488012000894880120008
16.Valsts Mežs 947600200219476002002194760020021
17.Valsts Mežs 947600400319476004003194760020022

Ar paredzētās darbības iesniegumu var iepazīties Valmieras novada pašvaldībā pie paziņojumu dēļa darba laikā (Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201), Valkas novada pašvaldībā pie paziņojumu dēļa darba laikā (Semināra iela 9 , Valka, Valkas novads, LV-4701), internetā www.enviro.lv un pašvaldību mājas lapās www.valmierasnovads.lv un www.valka.lv no 2023. gada 10. līdz 30. novembrim un šajā laikā sūtīt rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, LV-1045, Rīga, tālr. 67321173,  www.vpvb.gov.lv, e-pasts: ).

21.-27. novembrī www.enviro.lv būs pieejama videoprezentācija un iespēja rakstīt jautājumus uz e-pastu un saņemt atbildes vienas darbdienas laikā.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 23. novembrī plkst. 17:00 saskaņā ar “Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā” noteikto: attālināti tiešsaistes videokonferencē. Pieejas instrukcija publicēta www.enviro.lv , pēc pieprasījuma e-pastā saiti varēs saņemt arī e-pastā.