Paziņojums par Valmieras novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanu

Valmieras novada notikumu apskats

Saskaņā ar Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma (turpmāk – Likums) 9. pantu un Valmieras novada pašvaldības domes 2021.gada 29.jūlija ārkārtas sēdes lēmumu Nr. 128 (ārkārtas sēdes protokols Nr.6, 42.§) “Par Valmieras novada pašvaldības Vēlēšanu komisiju un komisijas locekļu kandidātu pieteikšanu “ tiek izsludināta Valmieras novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas (turpmāk – Komisija) locekļu kandidātu pieteikšana uz 11 vakantajām Komisijas locekļu vietām.

Komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņš ir noteikts no 2021.gada 2.augusta līdz 2021.gada 23.augustam.

Komisijas locekļu kandidāti izvirzāmi un piesakāmi kārtībā un veidā, kāda noteikta Likumā. Pieteiktajiem kandidātiem jāatbilst Likumā vēlēšanu komisijas locekļu kandidātiem izvirzītajām prasībām.

Pieteikumu par Komisijas locekļu kandidātu pieteikšanu un izvirzītā kandidāta paziņojumu skatīt Valmieras novada pašvaldības mājaslapā:

www.valmierasnovads.lv sadaļā “Pašvaldība” → “Dokumenti” → “Iesniegumu veidlapas“.

Komisijas locekļu kandidātu pieteikšana noteiktajā termiņā veicama vienā no zemāk norādītajiem veidiem:

  1. pieteikumu iesniedzot personīgi Valmieras novada pašvaldībā Lāčplēša iela 2, Valmierā, Valmieras novads, LV-4201;
  2. pieteikumu nosūtot pa pastu uz Valmieras novada pašvaldību, adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201;
  3. pieteikumu, ja tas tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz .

Tālr. papildu informācijai 64207120.