Paziņojums par Valmieras novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanu

Saskaņā ar Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma (turpmāk – Likums) 9. pantu un Valmieras novada pašvaldības domes 2022.gada 30.jūnija sēdes lēmumu Nr. 436 (sēdes protokols Nr.12,56.§) “Par grozījumu Valmieras novada pašvaldības domes 29.07.2021. lēmumā Nr. 128 (ārkārtas sēdes protokols Nr. 6, 42.§) “Par Valmieras novada pašvaldības Vēlēšanu komisiju un komisijas locekļu kandidātu pieteikšanu” tiek izsludināta Valmieras novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas (turpmāk – Komisija) locekļu kandidātu pieteikšana uz vienu vakanto Komisijas locekļa vietu.

Komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņš ir noteikts no  2022. gada 1. jūlija līdz 2022. gada 7. jūlijam.

Komisijas locekļu kandidāti izvirzāmi un piesakāmi kārtībā un veidā, kāda noteikta Likumā. Pieteiktajiem kandidātiem jāatbilst Likumā vēlēšanu komisijas locekļu kandidātiem izvirzītajām prasībām.

Pieteikumu par Komisijas locekļu kandidātu pieteikšanu un izvirzītā kandidāta paziņojumu skatīt šeit.

Komisijas locekļu kandidātu pieteikšana noteiktajā termiņā veicama vienā no zemāk norādītajiem veidiem:

  • pieteikumu iesniedzot personīgi Valmieras novada pašvaldībā Lāčplēša iela 2, Valmierā, Valmieras novads, LV-4201;
  • pieteikumu nosūtot pa pastu uz Valmieras novada pašvaldību, adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201;
  • pieteikumu, ja tas tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz .

Papildu informācija pa tālruni 64207120.