Paziņojums par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu

Valmieras ūdens

SIA “Valmieras ūdens”, vienotais reģistrācijas Nr.44103033608, Rūpniecības iela 50, Valmiera, LV-4201, 2021. gada 01.septembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 14.01.2016. lēmumu Nr.1/2 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.

Sabiedrisko pakalpojumu veidsSpēkā esošais tarifs (bez PVN) EUR/m3Piedāvātais tarifs (bez PVN) EUR/m3Tarifa palielinājums / samazinājums pret esošo (%)
Ūdensapgādes pakalpojumi0.911.0616.5%
Kanalizācijas pakalpojumi1.051.2115.2%

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā 2022. gada 1. janvārī.
Spēkā esošā tarifa, kas apstiprināts Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā 2010.gada 7.maijā, izmaiņas saistītas ar izmaksu pieaugumu, tajā skaitā ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanā izmantoto pamatlīdzekļu nolietojuma, personāla un citu izmaksu palielinājumu.

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu lietotājs var SIA “Valmieras ūdens”, Rūpniecības iela 50, Valmierā darba dienās no 8:00 līdz 9:00, iepriekš sazinoties ar SIA “Valmieras ūdens” finanšu daļas vadītāju Maiju Moli pa tālruni 64220606, .

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “Valmieras ūdens”, Rūpniecības 50, Valmiera, Valmieras novads, LV4201, , kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.