Paziņojums par siltumenerģijas apgādes tarifu Valmieras novada ciematos Burtnieki
un Penči

Paziņojums par siltumenerģijas apgādes tarifu

Valmieras novada pašvaldība (Pašvaldība) 2022. gada 15. septembrī ar Pašvaldības domes lēmumu Nr. 567 (ārkārtas sēdes protokols Nr.17, 8. §) apstiprinājusi siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu Valmieras novada ciematos Burtnieki un Penči, kura izmaiņas saistītas ar kurināmā izmaksu strauju kāpumu. Gala tarifs siltumenerģijas lietotājiem no 2022. gada 1. oktobra ir 137.84 EUR/MWh.