Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai

nokaltis bērzs

Valmieras pilsētas pašvaldības Koku novērtēšanas komisija (turpmāk – Komisija), pamatojoties uz LR Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu un Komisijas 01.07.2022. lēmumu Nr.169 izsludina publisko apspriešanu par šādu koku ciršanu Beātes ielas nodalījuma joslā (zemes vienības kadastra apzīmējums 96010170005), pie nekustamā īpašuma Raiņa iela 3, Valmierā (pie Valmieras 5.vidusskolas sporta laukuma).

Ciršanai paredzēto bērzu izmēri:

  1. bērzs – apkārtmērs 1,3 m augstumā virs sakņu kakla – 1,66 m, diametrs (d1) = 53 cm;
  2. bērzs – apkārtmērs 1,3 m augstumā virs sakņu kakla – 1,32 m, diametrs (d2) = 42 cm;
  3. bērzs – apkārtmērs 1,3 m augstumā virs sakņu kakla – 1,59 m, diametrs (d3) = 51 cm;
  4. bērzs – apkārtmērs 1,3 m augstumā virs sakņu kakla – 1,50 m, diametrs (d4) = 48 cm;
  5. bērzs – apkārtmērs 1,3 m augstumā virs sakņu kakla – 1,27 m, diametrs (d5) = 40 cm;
  6. bērzs – apkārtmērs 1,3 m augstumā virs sakņu kakla – 1,78 m, diametrs (d6) = 57 cm;
  7. bērzs – apkārtmērs 1,3 m augstumā virs sakņu kakla – 1,17 m, diametrs (d7) = 37 cm;
  8. bērzs – apkārtmērs 1,3 m augstumā virs sakņu kakla – 1,45 m, diametrs (d8) = 46 cm;
  9. bērzs – apkārtmērs 1,3 m augstumā virs sakņu kakla – 1,07 m, diametrs (d9) = 34 cm.    

Bērzi ir zaudējuši savu dzīvotspēju, ainavisko, dendroloģisko un ekoloģisko nozīmi, turklāt ņemot vērā to atrašanās vietu un stāvokli, kā arī drošības apsvērumus, tie ir klasificējami kā bīstami koki, kurus nepieciešams nocirst, to vietā paredzot jaunus apstādījumus.

Priekšlikumi un ierosinājumi par izsludināto koku ciršanu iesniedzami vai iesūtami pa pastu rakstveidā Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, pašvaldības darba laikā līdz 2022.gada 1.augustam plkst.17.00.