Paziņojums par nekoptām kapavietām Rūjienas kapsētās

Paziņojums par nekoptām kapavietām

Valmieras novada pašvaldības Rūjienas apvienības pārvalde paziņo, ka kapu apsekošanas komisija, pamatojoties uz 06.10.2022. Rūjienas apvienības pārvaldes vadītāja Ivo Virša rīkojumu Nr. 16.14/22/6, ir apsekojusi un par 2022. gadā nekoptām atzinusi šādas kapavietas:

Bērtuļa kapsētā:

I sektora vietas Nr. 25, 132, 245A, 248.

II sektora vietas Nr. 294, 297, 390, 391, 418, 428, 429.

III sektora vietas Nr.497, 502, 496, 529, 553, 562, 555, 575, 582, 573, 572, 617, 629A, 632A, 646, 645, 788, 842, 614, 623, 674, 667, 630, 738, 755, 754, 724, 727, 739, 764, 796, 820, 826, 808, 852, 847, 843, 895, 865, 862, 920, 882, 933, 922, 1008, 1018, 1017.

IV sektora vietas Nr. 1043, 1071, 1109, 1111, 1132, 1139, 1118A, 1160A, 1177, 1204, 1228, 1229, 1267, 1282, 1291, 1284, 1285, 1299, 1318, 1352, 1359, 1359A, 1371, 1379, 1398, 1424, 1442, 1490, 1504, 1503, 1521, 1618, 1621, 1622, 1576, 1587, 1606, 1589, 1590.

Skudrītes kapsētā:

I sektora vietas Nr.32, 33, 46, 151, 160, 153, 142, 69, 71, 125, 117, 102, 128, 129, 131, 208, 212, 220, 228, 241, 240, 247, 300, 319, 332, 334, 338, 344, 345, 373, 378, 392, 398, 410, 420, 430, 476, 514, 523, 550A, 554A, 556, 576, 582, 587, 590, 591, 604, 636, 642.

II sektora vietas Nr.704, 705, 710, 714, 729, 727, 732, 731, 740, 745, 746, 749, 750, 753, 789, 794, 814, 829A, 833, 832, 910, 951, 967, 1001, 1002A, 1003, 1002, 1015, 1061, 1082, 1094, 1099, 1105A, 1147, 1163, 1168, 1203, 1285, 1295, 1302, 1303, 1307, 1330, 1331, 1368, 1379, 1372.

III sektora vietas Nr. 1420, 1429, 1440, 1461, 1469, 1469A, 1456, 1410, 1417, 1418, 1486, 1490, 1474A, 1494, 1495, 1517, 1524, 1525, 1526, 1538, 1547, 1571, 1600, 1629, 1652, 1654, 1662, 1678, 1704, 1719, 1721, 1740, 1758A, 1777, 1766, 1826, 1849, 1861, 1864, 1893, 1921.

IV sektora vietas Nr.1982, 1983, 1984, 2009, 2024A, 2068, 2069, 2071, 2073A, 2088, 2098, 2101, 2110, 2114, 2141, 2147, 2157, 2165, 2170, 2198, 2214, 2215, 2224, 2232, 2233, 2234, 2235, 2239A, 2276, 2299, 2308, 2315A, 2326, 2345, 2354.

Valmieras novada pašvaldībai ir tiesības lemt par nekopto kapavietu, kas atkārtoti aktētas kā nekoptas, piešķiršanu jaunu apbedījuma veikšanai.

Kontaktpersona pašvaldībā: īpašumu apsaimniekošanas speciāliste Sabīne Gaile – tālr. 64216046, e-pasts .