Paziņojums par investīciju objekta Rūpniecības ielā 1, Valmierā pirmo rakstisko nomas tiesību izsoli

Izsoles sludinājums

Par nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 1, Valmierā, Valmieras novadā, ēkas, kadastra apzīmējums 96010131811013, telpu un zemes pirmās rakstiskās nomas tiesību izsoles rezultātu.

Nomas tiesību izsoles uzvarētājs ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “RB Motorsports”, reģistrācijas Nr.44103059448, ar nosolīto nekustamā īpašuma nomas maksu 144,33 euro mēnesī plus pievienotās vērtības nodoklis.