Paziņojums par funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanu

paziņojums

Valmieras novada pašvaldība informē, ka Valmieras novada pašvaldības Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanas un pārskatīšanas komisija 2023. gada 14. jūlijā ir pieņēmusi lēmumus:

  • Par dzīvojamai mājai Rīgas ielā 16, Valmierā, Valmieras novadā, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanu. Lēmums (PDF);
  • Par dzīvojamai mājai Stacijas ielā 13, Valmierā, Valmieras novadā, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanu. Lēmums (PDF);
  • Par dzīvojamai mājai Stacijas ielā 21, Valmierā, Valmieras novadā, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanu. Lēmums (PDF);
  • Par dzīvojamai mājai Stacijas ielā 25, Valmierā, Valmieras novadā, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanu. Lēmums (PDF).

Valmieras novada pašvaldība informē, ka Valmieras novada pašvaldības dome 2023. gada 29. jūnijā ir pieņēmusi lēmumu:

  • Par dzīvojamai mājai Rietekļa ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanu. Lēmums (PDF).

Valmieras novada pašvaldība informē, ka Valmieras novada pašvaldības dome 2023. gada 25. maijā ir pieņēmusi lēmumu:

  • Par dzīvojamai mājai Andreja Upīša ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanu. Lēmums (PDF).