Paziņojums par elektronisko izsoli transportlīdzeklim VW LT35

paziņojums

Valmieras novada pašvaldība paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli,  kustamo mantu  “VW LT35” , valsts reģistrācijas numurs MC 3221, izlaiduma gads: 2002, degviela: Dīzeļdegviela,  Apliecības Nr.: AF 3760614.

Izsole sākas 09.01.2024. plkst.13.00 un noslēdzas 29.01.2024. plkst.13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 09.01.2024. plkst.13.00 līdz 19.01.2024. plkst. 23.59 izsoļu elektroniskajā vietnē:  https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda – 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 94,80 euro (deviņdesmit četri euro un 80 centi ), kas ieskaitāma Valmieras novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000043403, norēķinu kontā AS “Luminor Bank”, konta Nr.LV94RIKO0002013098680, bankas kods RIKOLV2X, ar norādi ““VW LT35” Nr. MC 322) izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Par transportlīdzekļa  apskati zvanīt Jānim Fūrmanim, tālrunis 25748882. Par izsoles norisi zvanīt 64292229, e-pasta adrese: .