Paziņojums par elektronisko izsoli greiderim VAMMAS GR 14

paziņojums

Valmieras novada pašvaldība paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli,  kustamo mantu VAMMAS GR 14, valsts reģistrācijas numurs T7716LH, izlaiduma gads: 1983, degviela: Dīzeļdegviela,  Apliecības Nr.: A 496992.

Izsole sākas 09.01.2024. plkst.13.00 un noslēdzas 29.01.2024. plkst.13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 09.01.2024. plkst.13.00 līdz 19.01.2024. plkst. 23.59 izsoļu elektroniskajā vietnē:  https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda – 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 276,60 euro (divi simti septiņdesmit seši euro un 60 centi), kas ieskaitāma Valmieras novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000043403, norēķinu kontā AS “Luminor Bank”, konta Nr.LV94RIKO0002013098680, bankas kods RIKOLV2X, ar norādi “VAMMAS GR 14, izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Par transportlīdzekļa apskati zvanīt Jānim Fūrmanim, tālrunis 25748882. Izsoles norisi zvanīt 64292229, e-pasta adrese: .