Pateicība mācību gada noslēgumā

Pateicība mācību gada noslēgumā

“PALDIES ir vienīgā valūta pasaulē, kas nav vēl mainījusi kursu.” /Jānis Jaunsudrabiņš/

Šodien, 31.maijā, ir neparastā 2020./2021.mācību gada noslēdzošā diena. Šis gads nebija viegls, to lielākoties aizvadījām attālināti, lai ievērotu drošības un piesardzības prasības. Valmieras skolu skolēni, viņu vecāki, skolotāji un skolu vadība bija izcila komanda, kas demonstrēja lieliskas sadarbības spējas un izturību!

Pateicamies Valmieras izglītības iestāžu skolēniem, kuri pielāgojās jaunajiem apstākļiem, attālināti apguva mācību vielu, laicīgi saviem skolotājiem iesūtīja mājasdarbus, pildīja pārbaudes darbus, apguva jaunus rīkus, risināja dažādus tehnoloģiju izaicinājumus, centās uzturēt možu garu un viens otru atbalstīt, tiekoties ar klasesbiedriem vien attālināti! Turklāt attālinātais mācību process nebija šķērslis, lai veiksmīgi sagatavotos diagnosticējošajiem darbiem, 12.klašu centralizētajiem eksāmeniem un mācību olimpiādēm, kā arī rakstītu un aizstāvētu zinātniski pētnieciskos darbus. Skolēni šogad demonstrēja brīnišķīgas darba spējas, malači!

Ne mazāk spraigs šis mācību gads bijis arī skolēnu vecākiem, kuriem nācās pildīt vairākas lomas vienlaicīgi – palīdzēt bērniem mācībās, nodrošināt  viņu pieskatīšanu un vēl pildīt attālināti savus darba pienākumus. Pateicamies skolēnu vecākiem par pacietību, sapratni un operatīvo rīcību, lai kopīgi skolēniem nodrošinātu drošu un pēc iespējas labvēlīgāku vidi mācībām!

Lai gan pagājušā mācību gada noslēguma iestrādes palīdzēja pedagogiem šajā mācību gadā veiksmīgāk pāriet no klātienes uz attālinātā mācību darba plānošanu un vadīšanu, tomēr tas noteikti skolotājiem prasīja papildus ieguldīšanos un sagatavošanos. Šogad vairāk nekā jebkad agrāk dzirdēts, ka būt skolotājam patiesi ir misijas darbs, to apstiprina arī skolotāju atvērtība jaunajam, nepagurstošais darbs, strādājāt arī ārpus darbalaika, lai skolēniem sniegtu pilnvērtīgas zināšanas. Pateicamies par ieguldījumu mūsu nākotnes attīstībā un pozitīvo attieksmi pret dzīvi un apkārtējiem notikumiem, kas rada prieku sastrādāties!

Valmieras Izglītības pārvalde strādāja sadarbībā ar izglītības iestāžu vadību, lai rastu labākos risinājumus mācību procesa organizēšanai, par prioritāti uzstādot skolēnu un skolotāju veselību, tajā pašā laikā rūpējoties par izglītības kvalitāti. Pateicamies skolu vadībai par spēju pieņemt drosmīgus lēmumus izšķirīgos momentos, ieinteresētību procesos un atsaucību!

Septiņi burti, bet cik daudz tie nozīmē – “P-A-L-D-I-E-S”! Pēc ANO un UNESCO iniciatīvas 11.janvārī pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā “Paldies” diena, lai atgādinātu, cik svarīgi katru dienu izrādīt pateicību. Bet nav taču jāgaida 11.janvāris, lai kādam pateiktu PALDIES, jo šis mazais vārdiņš tiek izteikts ne tikai, lai pateiktos, bet arī lai sasildītu un iepriecinātu jebkurā mirklī. Pateicamies vēlreiz skolēniem, viņu vecākiem, skolotājiem un skolu vadībai par paveikto šajā mācību gadā! Lai drošs, saulains un piedzīvojumiem piepildīts vasaras brīvlaiks!

Valmieras pilsētas pašvaldība