Pateicas Valmieras novada aktīvajiem jauniešiem 

27. decembrī Burtnieku Kultūras centrā, pateicoties aktīvajiem novada jauniešiem par jauniešiem draudzīgas, radošas, izaugsmi veicinošas un motivējošas vides veidošanu, pasniegts Valmieras novada pašvaldības apbalvojums “Valmieras novada Jaunatnes gada balva 2023”. 

Apzināt jauniešu izaugsmi un ieguldījumu sabiedrībā un pretendentus “Valmieras novada Jaunatnes gada balvai 2023” pieteikt bija aicinātas biedrības, izglītības iestādes, organizācijas un jauniešu centri. 

Balvas pasniedza divās kategorijās:

 • “Brīvprātīgais darbs Valmieras novadā”, kur izdalītas trīs apakškategorijas: 

“Zelts” – nostrādātas vairāk nekā 100 brīvprātīgā darba stundas;

“Sudrabs” – nostrādātas vairāk nekā 60 brīvprātīgā darba stundas;

“Bronza” – nostrādātas vairāk nekā 40 brīvprātīgā darba stundas. 

 • “Dimanta jaunietis”, kur izdalītas divas vecuma apakškategorijas – 13–16 gadi un 17–25 gadi. Tika izvērtēts apbalvojuma saņēmēju ieguldījums aktivitātēs, darbojoties skolas parlamentā, Jauniešu domē, jauniešu organizācijā, neformālā jauniešu grupā vai Valmieras novada jauniešu centros, līdzdalība pasākumu organizēšanā Valmieras novadā, dalība starptautiskos projektos, pārstāvot Valmieras novadu, vai dalība novada īstenotos projektos, kā arī ņemtas vērā pretendenta īstenotās iniciatīvas Valmieras novada attīstībā. 

Valmieras novada “Zelta” jaunieši, kuri nostrādājuši vairāk nekā 100 brīvprātīgā darba stundas – Zane Roze (504 stundas) un Emīls Reiners Muska (500 stundas). 

“Sudraba” jaunieši, kuri, veicot brīvprātīgā darba pienākumus, nostrādājuši vairāk nekā 60 stundas – Valters Baunis, Kate Buile, Dinija Stariņeca, Anna Soloveiko, Evelīna Eglīte, Toms Linards Zariņš, Beāte Laura Graudiņa, Natālija Terentjeva, Patrīcija Puķīte, Ksenija Āboltiņa. 

“Bronzas” jaunieši – nostrādājuši vairāk nekā 40 brīvprātīgā darba stundas – Kate Zīrāpe, Nikola Lauberte, Melānija Buile, Klinta Eksto, Kristīne Federe, Elio Džabours, Sigita Alsiņa, Daiga Zariņa, Aleksejs Lemes, Aleksandrs Vāle. 

Par ieguldījumu sabiedrības izaugsmē balvu “Dimanta jaunietis” vecuma grupa 13–16 gadi saņēma Madara Senkāne, Aleksis Gravelsiņš, Sintija Daļecka, Dinija Stariņeca, Linda Kalniņa, Arnis Salmiņš, Kate Klāviņa. 

  Apbalvojumu “Dimanta jaunietis” vecuma grupā 17–25 gadi saņēma – Samanta Kitija Koķe, Dinija Beatrise Bukovska, Dita Mušperte, Agate Roze. 

2023. gadā jau otro gadu Valmieras novada pašvaldībā tika īstenots Valmieras novada jauniešu iniciatīvu projektu konkurss, kurā jaunieši varēja iesniegt savu ideju un iegūt finansējumu līdz 250 EUR tās īstenošanai. Pasākuma laikā pateicāmies arī Valmieras novada Jauniešu iniciatīvu projektu konkursa īstenotājiem, kuri 2023. gadā realizējuši savas ieceres: 

 • Jolantai Pinkulei par projekta “Elektriskā plīts Mazsalacai” īstenošanu, kas uzlabo jauniešu prasmes ēst gatavošanā;
 • Aigai Siliņai un Patrīcijai Ketijai Kukainei par projekta “Iespēja tev” īstenošanu, kas veicināja jauniešu piederības sajūtu savai skolai un iepazīstināja ar plašo mācību izvēli un iespējām; 
 • Vitai Zeibotei un Justīnei Evertei par projekta “Čill spotiņš iegūst mēteli” īstenošanu, kur tika labiekārtota atpūtas vieta jauniešu aktivitātēm pie Valmieras tehnikuma;
 • Inesei Supai un Sofijai Tauvēnai par projekta “Zini. Atkārto. Sporto” īstenošanu, kur jaunieši organizēja izzinošu un sportisku orientēšanās pasākumu;
 • Samantai Bernadetai Skangalei par projekta “Disko ballīte – Vasara” īstenošanu, kur kopīgi labiekārtoja Dienas centra telpas Valmierā, organizējot kopīgu pēcpusdienu, saturīgi pavadot brīvo laiku;
 • Lindai Saktiņai Plūmei ar Jāņa Endzelīna Kauguru pamatskolas jauniešu komandu par projekta “Nāc uzspēlēt” īstenošanu, organizējot lielformāta āra spēļu pieejamību skolēniem, vecākiem un klašu kolektīviem skolas teritorijā, ko var izmantot brīvajā laikā;
 • Dacei Šulcei un Šarlotei Gredzenai par projekta “T krekli, lai uzstātos” īstenošanu, kur mākslas vingrotāju meiteņu grupa, lai uzstātos, sagatavoja T kreklu dizainu savai vingrotāju grupai;
 • Daņilam Barišņikovam un Samantai Sirjaki par projekta “Uzlādē Burtnieku” īstenošanu, kur jauniešu komanda apguva prasmi strādāt komandā, veica izturības pārgājienu un apguva prasmes izdzīvošanai dabā;
 • Indrai Frīdenfeldei un Natanielam Evertam par projekta “Māksla. Literatūra. Ilustrācija” īstenošanu, kur Kocēnu pamatskolas bērni un jaunieši tika iepazīstināti ar grāmatu ilustratora profesiju;
 • Ivetai Klāvai un Ancei Šalgūnai par projekta “Zvaigžņu balle” īstenošanu, kur Kocēnu pamatskolas skolēni iepazina skolu ne tikai kā vietu, kur mācīties, bet arī vietu, kur var būt radoši, kur attīstīt talantus, atpūsties un pavadīt brīvo laiku;
 • Mārim Bušmanim un Ralfam Purmalim par projekta “Kocēnu pamatskolas futbola turnīrs” īstenošanu, kur tika organizēts futbola turnīrs, lai popularizētu jauniešiem sportu, veselīgu un aktīvu dzīvesveidu;
 • Sandim Krastam un Jānim Miķelim Bitmanim par projekta “Kocēnu pamatskolas čempionāts galda hokejā” īstenošanu, kur jaunieši tika iepazīstināti ar galda hokeju un tika organizētas arī individuālas sacensības;
 • Lāsmai Salnājai un Kitijai Vanterei par projekta “Mana Latvija” īstenošanu, kur tika organizēta viktorīna jauniešiem, lai vairāk uzzinātu par Latvijas vēsturi un kultūru, kā arī apgūtu pasākumu organizatora prasmes;
 • Kristīnei Sigitai Dāvidsonei ar J.Endelīna Kauguru skolas skolēniem par projekta “Vingrošanas stieņi” īstenošanu, kur jaunieši pie skolas sporta laukumā ierīkoja vingrošanas stieni, lai sportiski pavadītu brīvo laiku; 
 • Kristīnei Sigitai Dāvidsonei par projekta “Dienas centra labiekārtošana” īstenošanu, kur jaunieši labiekārtoja biedrības “Kristīgais žēlsirdības centrs” telpas, lai jaunieši saturīgi pavadītu brīvo laiku atbilstoši sakārtotās telpās;
 • Kristīnei Sigitai Dāvidsonei par projekta “Paēduši jaunieši – laimīgi jaunieši” īstenošanu, kur jaunieši labiekārtoja virtuves stūri, lai mācītos pagatavot ēdienu veselīgi un apgūtu ēdiena gatavošanas pamatprasmes;
 • Kristīnei Sigitai Dāvidsonei un Trikātas jauniešu komandai par projekta “Trikātas jauniešu centra labiekārtošana” īstenošanu, kur Trikātas jauniešiem tika labiekārtotas virtuves telpas. 

Plānots, ka nākamais Valmieras novada jauniešu projektu konkursa cikls tiks izsludināts 2024. gada februārī, aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai tīmekļvietnē valmierasnovads.lv! 

Jāpiemin, ka Valmieras novada pašvaldības apbalvojums “Valmieras novada Jaunatnes gada balva 2023” aktīvajiem novada jauniešiem tika pasniegts otro reizi. 

VIDEO

Foto: Agate Roze