Pašvaldību izpilddirektori Valmieras novadā pārrunās iedzīvotāju līdzdalības jautājumus

Šī gada 8. septembrī Valmieras novada Naukšēnu muižā notiks Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas (LPIA) sanāksme, kurā pārrunās jautājumus par iedzīvotāju iesaisti, līdzdalību, labu pārvaldību, pašvaldības līdzdalības budžetu u.c. Sanāksmi ar uzrunu atklās Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks, Naukšēnu apvienības pārvaldes vadītājs Jānis Zuments un LPIA priekšsēdētājs Uģis Fjodorovs.

Darba kārtība

  • Uzrunas  un novada prezentācija

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks
Naukšēnu apvienības pārvaldes vadītājs Jānis Zuments

  • Iedzīvotāju  iesaiste, līdzdalība, iniciatīvas projekti, labas pārvaldības projekts

Valmieras novada Attīstības pārvalde (Līga Bieziņa un Inese Bērziņa)

LPIA valdes informācija

  • LPIA priekšsēdētājs Uģis Fjodorovs

Valsts Kontroles revīziju rezultāti (iedzīvotāju iesaiste un pašvaldību kapitālsabiedrības)

  • Piektā revīzijas departamenta direktors Edgars Korčagins

Iedzīvotāju iesaistīšanās un pašvaldības līdzdalības budžets – kolēģu pieredzes stāsti

  • Saldus, Gulbenes, Rēzeknes novadi un  Rīga

Kāpēc likums “Par Kredītinformācijas Birojiem” ir svarīgs Latvijas pašvaldībām?

  • AS “Kredītinformācijas Birojs” komercdirektors/ Valdes loceklis Intars Miķelsons

Pašvaldību autonomās funkcijas, konkurences nodrošināšana. Kolēģu pieredzes stāsts. Pašvaldību kapitālsabiedrības un inovāciju  iespējas.

  • Konkurences padomes Konkurences veicināšanas departamenta direktors Antis Apsītis
  • Bauskas novada Audita un kapitālsabiedrību uzraudzības nodaļas vadītājs   Dainis Rijkuris
  • LPS padomniece Andra Feldmane

Informācijas avots: www.lps.lv