Pašvaldības un tās iestāžu darba organizēšana

Valmieras pilsētas pašvaldības un tās iestāžu darba organizēšana

Ministru kabineta (MK) lēmumi par dažādu ar Covid-19 drošības pasākumu atvieglošanu, ir ietekmējuši arī Valmieras pilsētas pašvaldības un tās iestāžu darbību.

Lai gan situācija ar Covid-19 izplatību Latvijā pēdējā laikā ir stabilizējusies, tomēr Valmieras pilsētas pašvaldība joprojām aicina iedzīvotājus izvērtēt nepieciešamību apmeklēt klātienē Valmieras pilsētas pašvaldību un tās iestādes, bet prioritāri izvēlēties attālinātu saziņu. Ja apmeklējiet klātienē, ienākot Valmieras pilsētas pašvaldības un tās iestāžu ēkās, jālieto sejas maskas, jādezinficē rokas, jāievēro 2 m distance, nedrīkst apmeklēt, ja ir augšējo elpceļu saslimšanas pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums u.c.)! Aicinām iepazīties ar Valmieras pilsētas pašvaldības un tās iestāžu darbību. Mainoties epidemioloģiskajai situācijai, darba organizēšanā ir iespējamas izmaiņas, tāpēc lūgums sekot līdzi aktuālajai informācijai www.valmierasnovads.lv.

Apmeklētāju pieņemšana Valmieras pilsētas pašvaldības ēkā Lāčplēša ielā 2

Valmieras pilsētas pašvaldība Lāčplēša ielā 2 turpina darbu un apmeklētāju pieņemšanu. Apmeklētāju uzturēšanās Valmieras pilsētas pašvaldības ēkā Lāčplēša ielā 2 ir ierobežota. Ierodoties klātienē, apmeklētājam par iepriekš pieteiktu konsultāciju ar speciālistu vai citu nepieciešamību ir jāinformē Apmeklētāju pieņemšanas centra darbinieks, kurš sazināsies ar attiecīgo speciālistu un paziņos par apmeklētāja ierašanos. Apmeklētājs uzgaida 1.stāva foajē, nešķērsojot apmeklētāju plūsmu ierobežojošās lentas, kamēr pie viņa ierodas speciālists, lai sniegtu konsultāciju.

Aicinām primāri saziņai izmantot E-pārvaldības iespējas – e-pakalpojumus www.latvija.lv, sazināties e-pastā (konkrēti ar speciālistu vai sūtot elektroniski parakstītus dokumentus uz oficiālo e-pastu ), pa tālruni vai atstāt iesniegumus pastkastē, kas izvietota pie Valmieras pilsētas pašvaldības ēkas Lāčplēša ielā 2 vai sūtīt pa pastu.

Sociālo lietu pārvalde

Lai iespēju robežās mazinātu klātienes kontaktus un ierobežotu Covid-19 vīrusa izplatību, arī Valmieras pilsētas pašvaldības Sociālo lietu pārvalde aicina primāri izvēlēties attālinātu saziņu, rakstot e-pastu vai zvanot pa tālruni 64207153 vai 28674775.

Ģimenēm ar bērniem lūgums sazināties ar sociālo darbinieku Ģimenes atbalsta nodaļā vai zvanot pa tālruni 64210698, 64207142 vai 64210695.

Sociālo lietu pārvaldes kontakti pieejami mājaslapā www.valmierasnovads.lv.

Ja tomēr klients ierodas klātienē Valmieras pilsētas pašvaldības ēkā Lāčplēša ielā 2, lai pieteiktos materiālā atbalsta kārtošanai vai saņemtu cita veida sociālo palīdzību vai pakalpojumus, Apmeklētāju pieņemšanas centra darbinieks lūgs aizpildīt rakstisku iesniegumu, kurā jāapraksta nepieciešamība un jānorāda kontaktinformācija – vārds, uzvārds, adrese, tālrunis. Sociālo lietu pārvaldes speciālists iesniegumu izskatīs un sazināsies ar klientu.

Valmieras pilsētas pašvaldības policija

Valmieras pilsētas pašvaldības policija, tajā skaitā patruļdienests un Operatīvās vadības centrs, turpina darbu ierastajā kārtībā. Operatīvās vadības centra dežurantu var sazvanīt, zvanot pa bezmaksas atbalsta tālruni 8484. Tāpat, zvanot pa šo tālruni, valmierieši var saņemt palīdzību dažādu problēmjautājumu atrisināšanai.

Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa

Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa pakalpojumus pēc iespējas sniedz attālināti, savukārt klātienē – tikai pēc iepriekšējā pieraksta. Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumus attālināti iespējams izmantot caur portālu www.latvija.lv vai e-pastā (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu), vai izmantojot pasta pakalpojumus.

Klātienē Dzimtsarakstu nodaļa sniedz pakalpojumus par bērna dzimšanas fakta reģistrāciju, miršanas fakta reģistrāciju, laulības reģistrāciju, vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņas iesnieguma iesniegšanu, ja to nav iespējams izdarīt attālināti.

Laulības reģistrācija ir atļauta, atbilstoši valstī noteiktajam.

Lai vienotos par pieprasītā pakalpojuma saņemšanas kārtību, kā arī apmeklējuma laiku (ja pakalpojumu nav iespējams saņemt attālināti),  jāsazinās ar Dzimtsarakstu nodaļu, zvanot pa tālruni 64225913 vai rakstot e-pastu .

Valmieras Kultūras centrs

Līdz 30. jūnijam Valmieras Kultūras centra kase atvērta pirmdienās, trešdienās, piektdienās no plkst. 12.00 līdz 19.00. Otrdienās, ceturtdienās un sestdienās kase ir slēgta. Lai veiktu biļešu atgriešanu, līdzi jāpaņem personu apliecinošs dokuments.

Valmieras Kultūras centra mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi jūnijā turpina mēģinājumus klātienē ārtelpās – Valmieras estrādē, Valmieras sākumskolas amfiteātrī un Valmieras muzeja teritorijā, ievērojot MK izstrādātās vadlīnijas nodarbību organizēšanai. Klātienes nodarbības nav obligātas – kolektīvs var turpināt organizēt mēģinājumu norisi arī attālinātā veidā.

Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai Valmieras Kultūras centra mājaslapā www.vkc.lv.

Valmieras Tūrisma informācijas centrs atvērts apmeklētājiem

Valmieras Tūrisma informācijas centrs atkal atvērts klientu apkalpošanai klātienē, aicinot ievērot visus valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības noteikumus. Tūrisma informācijas centrā iespējams saņemt ieteikumus, uzzināt informāciju par ceļošanai un atpūtai aktuāliem piedāvājumiem, maršrutiem, pakalpojumiem tūrismā Valmierā un Valmieras novadā, kā arī Gaujas Nacionālajā parkā, Vidzemē un citviet Latvijā. Tāpat tūrisma informācijas centrā iespējams iegādāties dažādus reprezentatīvus piemiņas suvenīrus, kas personalizēti ar Valmieras zīmolu. Valmieras Tūrisma informācijas centrs vasarā apmeklētājus gaidīs katru nedēļas dienu. Darba laiks: darba dienās no plkst.9.00 līdz 18.00, sestdienās no plkst. 10.00 līdz 17.00, savukārt svētdienās no plkst.10.00 līdz 15.00. Laipni gaidīti! Informāciju iespējams saņemt arī rakstot e-pastu , zvanot pa tālruni 26332213 vai apmeklējot vietni http://www.visit.valmierasnovads.lv/lv/.

Valmieras integrētā bibliotēka

No jūnija sākuma apmeklētāji var uzturēties Valmieras integrētās bibliotēkas lasītavās:

  • preses lasītavā, atbilstoši telpu platībai norādītajās vietās;
  • datoru izmantošanas laiks līdz 1 stundai dienā, ierobežoto vietu skaita dēļ iesakām laiku pie datora iepriekš rezervēt.

Tālrunis saziņai 26667919, 26664430, e-pasts .

No 1. jūlija līdz 31. augustam Valmieras integrētā bibliotēka būs atvērta pēc vasaras darbalaika: 

  • pirmdienās no plkst.12.00 līdz 19.00;
  • otrdienās, trešdienās no plkst.10.00 līdz 17.00;
  • ceturtdienās no plkst.12.00 līdz 19.00;
  • piektdienās no plkst.10.00 līdz 17.00.
  • sestdienās un svētdienās – bibliotēka slēgta.

Grāmatas, žurnālus un CD/DVD var nodot jebkurā diennakts laikā, izmantojot grāmatu nodošanas kasti pie ieejas bibliotēkā.

Turpinām izsniegt grāmatas, žurnālus un citus materiālus uz mājām, kā arī aicinām lasīt e-grāmatas latviešu valodā e-GRĀMATU portālā 3td.lv. Ja nepieciešami autorizācijas dati, sūtiet e-pastu .

Ja nepieciešams atbalsts e-pakalpojumu, interneta vai viedierīču izmantošanā, piesakieties uz konsultāciju, rakstot e-pastā vai zvanot pa tālruni 26665573.

Valmieras muzejs

Individuālajiem apmeklētājiem atvērts Valmieras muzeja Izstāžu nams. Darbalaiks: no pirmdienas līdz sestdienai no plkst.10.00 līdz 17.00, svētdienās no plkst.10.00 līdz 15.00. Pastāvīgā ekspozīcija ir slēgta.

Pansionāts “Valmiera” (Rīgas iela 55 un Kauguru ielā 3)

Sūtījumu saņemšana “Pansionātā” notiek bez sūtītāja fiziskā kontakta ar klientu. Sūtījumus pieņem otrdienās un  ceturtdienās no plkst.9.00 līdz 16.00. Sūtījumos atļauta atsevišķu produktu piegāde orģinālajos iepakojumos, ko var dezinficēt.  

Ievērojot drošības pasākumus, tiek organizēti klient tuvinieku apmeklējumi pēc iepriekšēja pieraksta. Pieteikšanās, zvanot darbalaikā:

  • pa tālruni 20203672 Kauguru iela 3;
  • pa tālruni 20218661 Rīgas iela 55.

Par katru apmeklējuma reizi tiek veikta apmeklētāju reģistrācija, fiksējot personas vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju. Apmeklējumus organizē pansionāta “Valmiera” āra teritorijā. Vienā apmeklējuma reizē tiek uzņemta viena persona. Tuvinieku apmeklējumi notiek darba dienās, darbalaikā no plkst.9.00 līdz 16.00. Klientu apmeklēšana pansionāta telpās nav atļauta.

Tāpat joprojām ar klientiem iespējams sazināties  pa telefonu vai ar viedierīcēm, iepriekš vienojoties ar sociālā darba speciālistiem, ja klientam nepieciešama palīdzība saziņas veikšanai.

Joprojām ir ierobežota klientu pārvietošanos ārpus pansionāta “Valmiera” teritorijas. Tā ir iespējama tikai pansionāta darbinieka pavadībā, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus. Patvaļīga pansionāta teritorijas atstāšana ir pārkāpums. Ja klients ir bijis nezināmā prombūtnē karantīnas laikā, tad pēc atgriešanās 14 dienas jāatrodas pašizolācijā.

Publiskā pirts

Publiskā pirts Valmierā ir slēgta. Publiskās pirts darbību plānots atjaunot, pēc jauniem MK Covid-19 drošības pasākumu atvieglojumiem.

Jautājumu gadījumā par Valmieras pilsētas pašvaldības vai tās iestāžu darbu lūgums sazināties, zvanot pa tālruni 64207120 vai rakstot ziņojumu elektroniski .