Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” paziņojums par siltumenerģijas apgādes gala tarifu Rūjienas pilsētā un Naukšēnu ciemā

ilustratīvs foto

Informējam, ka 2023.gada 24.augustā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija lēma apstiprināt siltumenerģijas apgādes gala tarifus Rūjienas pilsētā un Naukšēnu ciemā, Valmieras novadā. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 91.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija atzina noteikto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu un tā pamatojuma atbilstību Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 14.aprīļa lēmumam Nr.1/7 „Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” un atbilst likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 19.panta pirmajai daļai un 20.panta pirmajai daļai.  

Sabiedriskā pakalpojuma veids Spēkā esošais tarifs  
(bez PVN) 
Gala tarifs no 2023.gada 01.oktobra
(bez PVN) 
Gala tarifa palielinājums vai samazinājums (%)
Siltumenerģijas apgādes gala tarifs Rūjienā, Valmieras novadā (no 2023.gada 1.oktobra līdz 2024.gada 30.septembrim)94.1791.32– 3,0 %
Siltumenerģijas apgādes gala tarifs Rūjienā, Valmieras novadā (no 2024.gada 1.oktobra)94.1782.55– 12,3 %
Siltumenerģijas apgādes gala tarifs Naukšēnu ciemā, Valmieras novadā (no 2023.gada 1.oktobra)98.6581.07– 17.8 %

Tarifs stāsies spēkā 2023. gada 01.oktobrī (kas ir ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, neieskaitot publicēšanas dienu).  

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu un noteiktā tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju var oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” mājaslapā: https://www.vestnesis.lv/, oficiālā publikācija nr.: 2023/165.18.