Pašvaldības SIA “RŪJIENAS SILTUMS” paziņojums par noteikto tarifu siltumenerģijas apgādes pakalpojumam no 01.04.2024. Naukšēnos

radiators

Pašvaldības SIA “RŪJIENAS SILTUMS”, vienotais reģistrācijas numurs 44103023807, juridiskā adrese – Raiņa iela 3, Rūjiena, Valmieras novads, LV-4240,  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz siltumenerģijas apgādes sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto    tarifu Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Valmieras novadā, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2010.gada 14.aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodika”.

Sabiedrisko pakalpojumu veidsSpēkā esošais tarifs *
(bez PVN)
Piedāvātais tarifs
(bez PVN)
Tarifa palielin./ samazin. * (%).
Siltumenerģijas gala tarifs Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Valmieras novadā, t.sk.:81.0774.16-8.5%
    siltumenerģijas ražošanas tarifs66.7460.21-9.8%
    siltumenerģijas pārvades un      sadales tarifs11.4711.09-3.3%
    siltumenerģijas tirdzniecības tarifs2.862.860%

Noteiktais tarifs stāsies spēkā ar 2024.gada 1.aprīli. 

Noteiktais tarifs stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” lēmumu par noteiktā tarifa spēkā stāšanās atsaukšanu.

No noteiktā tarifa spēkā stāšanās datuma nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas ar 24.08.2023. lēmumu Nr.91 “Par pašvaldības SIA “RŪJIENAS SILTUMS” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem” apstiprināto tarifu, kas 28.08.2023. publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (2023.gads; Nr.165).

Noteiktā tarifa izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas ar kurināmā iegādes cenas izmaiņām.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu un noteiktā tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar norādītajām tarifa izmaiņām par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto siltumenerģijas apgādes tarifu lietotājs var Pentes ielā 2, Rūjienā, Valmieras novadā, LV-4240, katru darba dienu no plkst.1000 – 1500, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu Gintu Vēveri,  tālruņa numurs +371 28611943, e-pasts –

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt   Pentes ielā 2,  Rūjienā, Valmieras novadā, LV-4240, katru darba dienu no plkst.1000 – 1500 vai e-pastā – , kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: septiņu dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.