Pašvaldības darbinieki uzlabo atkritumu šķirošanas prasmes

Lai uzlabotu pašvaldības darbinieku atkritumu šķirošanas prasmes un celtu vides apziņu, aprīļa sākumā Valmieras novada pašvaldības darbinieki piedalījās atkritumu šķirošanas apmācībās, kuras vadīja SIA “ZAAO” (turpmāk – ZAAO) Dabas un tehnoloģiju parka “URDA” speciālisti.

Apmācību laikā uzdevums bija sašķirot atkritumus, pēc tam sašķiroto analizēja un veica labojumus, ja tādi bija nepieciešami. Daļa dalībnieku atzina, ka ar atkritumu šķirošanu tik labi neveicas, savukārt citi atzīmēja, ka dara to jau ilgu laiku un tas ir izveidojies par ieradumu. Taču visiem bija secinājums, ka apmācības bija noderīgas, jo atkārtot vai papildināt zināšanas nekad nenāk par sliktu. Arī ZAAO pārstāve izcēla, ka atkritumu šķirošanā svarīgi ir sekot līdzi aktuālajai informācijai, jo izmaiņas notiek regulāri. ZAAO pastāvīgi meklē jaunas iespējas, kā nodot pārstrādei dažāda veida atkritumus, lai samazinātu atkritumu poligonā noglabājamo atkritumu daudzumu, līdz ar to pārstrādei nododamo priekšmetu saraksts mainās un tiek regulāri papildināts. 

No šī gada Latvijā uzsākta arī bioloģisko atkritumu šķirošana. Pakāpeniski šo atkritumu šķirošana tiks ieviesta arī 11 Valmieras novada pilsētās un ciemos. Plašāk par bioloģisko atkritumu šķirošanu zaao.lv/bio-atkritumi.

Paldies apmācību vadītājām par sniegtajām atbildēm uz jautājumiem un dotajām zināšanām. Valmieras novada pašvaldība aicina uzņēmējus un iestādes izmantot iespēju un pieteikt atkritumu šķirošanas nodarbību, kā arī doties uz Aprites Ekonomikas centru “Daibe”, lai dzīvē aplūkotu, kā notiek atkritumu apsaimniekošana. Plašāk www.urda.lv.