Pašvaldības dalība diskusijā “Tīra vai netīra vide sākas mūsu galvās”

Dalībnieki diskusijā "Tīra vai netīra vide sākas mūsu galvās"

31.augustā Valmieras novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja vietniece, attīstības plānotāja Līga Bieziņa piedalījās starptautiskās kampaņas “Save Our Sea” ietvaros organizētajā diskusijā “Tīra vai netīra vide sākas mūsu galvās”. Diskusijas dalībnieki diskutēja par mikroplastmasas piesārņojumu, izsmēķu ietekmi uz vidi un plānotajām aktivitātēm kampaņas laikā.

Moderatorei vaicājot, ar kādām piesārņojuma problēmām esam saskārušies, Līga Bieziņa teica: “Valmieras pilsētā ir ļoti daudz dabas teritoriju, liela daļa no tām “pieguļ” Gaujai. Viens no aktuālajiem jautājumiem jau ilgāku laiku ir – cik daudz atkritumu urnas uzstādīt Gaujas krastos? Vai tās ir nepieciešamas vai nav? No vienas puses pilsētā ir lielāka slodze uz dabas teritorijām, kas liktu domāt, ka ir nepieciešams uzstādīt atkritumu tvertnes. Tajā pašā laikā mums ir svarīgi izglītot mūsu iedzīvotājus un aktualizēt principu “Dabā ejot, ko atnesi, to aiznes”. Ar šādu uzstādījumu arī strādājam un konteineri Gaujas krastos arī nav tik daudz pieejami.”

Runājot par aktualitātēm Valmieras novada pašvaldībā, Līga teica: ”Esam iesaistījušies Interreg programmas projektā BALTIPLAST. Šajā projektā dažādos līmeņos mēs risināsim jautājumus, kas ir saistīti ar plastmasu, vienreizlietojamās plastmasas atkritumu apjoma samazināšanu. Latvijā ar 2024.gada 1.janvāri obligāti būs jānodod pārstrādei bioloģiski noārdāmie atkritumi. Esam secinājuši, ka Valmieras novadā būs nepieciešams rast risinājumu, lai savāktie bio atkritumi būtu kvalitatīvi, bez plastmasas piejaukuma.”

Noklausies diskusiju šeit. Valmieras novada pašvaldības pārstāve runā 35:20-43:00.