Pašvaldība / Par pašvaldību / Kontakti / Valmieras Attīstības aģentūra

Valmieras Attīstības aģentūra

Valmieras Attīstības aģentūra

Purva iela 12a, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Vārds uzvārdsE-pastsAmatsKontakti
Ilze Eglāja[email protected]Valdes priekšsēdētāja26180733
Līga Vecā[email protected]Valdes locekle26416174
Baiba Zvejniece[email protected]Uzņēmējdarbības vides attīstības vadītāja26805200
Māra Rudīte[email protected]Uzņēmējdarbības projektu vadītāja26454562
Inna Purmale[email protected]Karjeras un izglītības projektu vadītāja29459332
Unda Blaumane[email protected]Komunikācijas projektu vadītāja28355828
Sanita Alaine[email protected]Projektu vadītāja26421413

Valmieras Attīstības aģentūras mērķi:

  • sekmēt pašvaldības, uzņēmumu un izglītības iestāžu pastāvīgu un efektīvu savstarpējo sadarbību un partnerību;
  • veidot labvēlīgu vidi uzņēmējdarbības attīstībai;
  • veicināt karjeras attīstības atbalsta, darba tirgus vajadzībām atbilstošu izglītības programmu un 21.gadsimta prasmēm atbilstošas mūžizglītības ieviešanu un realizēšanu pašvaldībā un izglītības iestādēs;
  • sniegt pašvaldībai konsultatīvu un praktisku atbalstu pašvaldības attīstības jautājumos;
  • kā sabiedriskā labuma organizācijai caur biedrības uzdevumu realizēšanu sniegt nozīmīgu labumu sabiedrībai, jo īpaši veicināt jauniešu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē.