Pašvaldība / Par pašvaldību / Jaunu attīstības plānošanas dokumentu izstrādes kārtība

Pašvaldība