Pašvaldība / Informācija / Izsoles un sludinājumi

Pašvaldība

Izsoles un sludinājumi

21.02.2023

Nedzīvojamo telpu Skaņkalnē nomas sludinājums

Valmieras novada pašvaldība iznomā tai piederošā nekustamā īpašuma “Lībiešu pilskalns”, kadastra Nr.9684 002 0312, tās sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 9684 002 0312 002, nedzīvojamās telpas ar nomas termiņu uz…

Lasīt vairāk
14.02.2023

Valmieras novada pašvaldība izsludina zemes vienību Purva ielā 2, daļas Purva ielā 4, Purva ielā 6 un Juratas ielā 40, Rūjienā nomas tiesību izsoli

PAPILDINĀTS 10.03.2023. IZSOLE NOSLĒGUSIES Nekustamā īpašuma - zemes vienību daļu Purva ielā 2, Purva ielā 4, Purva ielā 6 un Juratas ielā 40, Rūjienā, Valmieras novadā, platība 22 313 m2,…

Lasīt vairāk
14.02.2023

Valmieras novada pašvaldība izsludina zemes vienības daļas “Senči 1” Burtnieku pagastā nomas tiesību izsoli

PAPILDINĀTS 10.03.2023. IZSOLE NOSLĒGUSIES Nekustamā īpašuma “Senči 1”, Burtnieku pagastā, Valmieras novadā, zemes vienības daļas, kadastra apzīmējums 9648 010 0021, platība 6,11 ha, 08.03.2023. nomas tiesību izsoles uzvarētājs ir Valmieras…

Lasīt vairāk
02.02.2023

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē pārdod valsts dzīvokļa īpašumu Strenčos

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod neizīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.3 "Tiltlejas", Strenčos, Valmieras novadā, kadastra Nr.9417 900 0253. Izsoles sākumcena…

Lasīt vairāk
30.01.2023

Valmieras novada pašvaldība izsludina nomas tiesību izsoli zemes vienības daļai Miera ielā 11, Mazsalacā

PAPILDINĀTS 14.02.2023. IZSOLE NOSLĒGUSIES! Nekustamā īpašuma Miera ielā 11, Mazsalacā, Valmieras novadā, zemes vienības daļas, kadastra apzīmējums 9611 003 0119, platība 1150 m2, 08.02.2023. nomas tiesību izsoles uzvarētājs ir SIA…

Lasīt vairāk
30.01.2023

Valmieras novada pašvaldība izsludina nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, kluba ēkas 2. stāva nedzīvojamo telpu nomas tiesību iegūšanai

PAPILDINĀTS 24.02.2023. IZSOLE NOSLĒGUSIES. Nekustamā īpašuma – Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras novadā, kluba ēkas, kadastra apzīmējums 9690 009 0071 008, 2.stāva nedzīvojamo telpu (kabinetu telpas un palīgtelpas) ar kopējo…

Lasīt vairāk
30.01.2023

Pašvaldība iznomā zemes vienību Burtnieku pagastā lauksaimniecības vajadzībām

Valmieras novada pašvaldība no 2023. gada 10. februāra iznomā tai piekritīgo zemes vienību Burtnieku pagastā, kas izmantojama lauksaimniecības vajadzībām. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar nomas termiņu uz 6…

Lasīt vairāk
27.01.2023

Neapdzīvojamo telpu Bērzaines pagastā nomas sludinājums

Valmieras novada pašvaldība iznomā tai piederošā nekustamā īpašuma  Imantas iela 4, kadastra numurs 9644 005 0189, ēkas ar kadastra apzīmējumu 9644 005 0189 001 daļu 19,8 m² platībā (kūtiņa) un…

Lasīt vairāk
25.01.2023

Pašvaldība iznomā zemes vienību Vecates pagastā

Valmieras novada pašvaldība no 2023. gada 1. janvāra iznomā tai piekritīgo zemes vienību Vecates pagastā, kas izmantojama lauksaimniecības vajadzībām. Zemes tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar nomas termiņu uz sešiem…

Lasīt vairāk
04.01.2023

Iznomā zemi Plāņu pagastā

Valmieras novada pašvaldība ar 2023.gada 1. februāri iznomā tai piekritīgo zemes vienību Plāņu pagastā, kas izmantojama lauksaimniecības vajadzībām. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar nomas termiņu uz 6 gadiem…

Lasīt vairāk
03.01.2023

Nomas tiesību izsoles sludinājums telpām nekustamajā īpašumā “Garāžas Lībiešos”, Skaņkalnē

PAPILDINĀTS 30.01.2023. Nekustamā īpašuma – „Garāžas Lībiešos”, Skaņkalne, Skaņkalnes pagasts, Valmieras novads, ēkas (kadastra apzīmējums 9684 002 0281 001), nedzīvojamās telpas Nr.7 ar kopējo platību 21,30 m2, 25.01.2023. nomas tiesību…

Lasīt vairāk
03.01.2023

Nomas tiesību izsoles sludinājums telpām Pentes ielā 2, Rūjienā (telpas Nr. 12 un Nr. 13)

PAPILDINĀTS 30.01.2023. Nekustamā īpašuma – Pentes ielā 2, Rūjienā, Valmieras novadā, kadastra Nr.9615 006 1901, administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 9615 006 1901 001, nedzīvojamo telpu Nr.12 un Nr.13 ar kopējo…

Lasīt vairāk