Pašvaldība / Informācija / Izsoles un sludinājumi

Pašvaldība

Izsoles un sludinājumi

27.03.2023

Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Osta” sastāvā esošās zemes vienības un ēkas nomas tiesību izsoli

PAPILDINĀTS 20.04.2023. IZSOLE NOSLĒGUSIES. Nekustamā īpašuma “Osta”, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9664 012 0181 un kopējo iznomājamo platību 531 m2 un ēkas –…

Lasīt vairāk
15.03.2023

Iespēja attīstīt uzņēmējdarbību vēsturiskajā Kokmuižas kompleksā

Valmieras novada pašvaldība piedāvā nomai telpas Kocēnos, Ķenča ielā 2 (ar piegulošo zemi) vēsturiskajā Kokmuižas kompleksā uzņēmējdarbības attīstībai. Atjaunotā Kokmuižas kūts ēka ar tai piegulošo vēsturisko uzbrauktuvi celta 1866. gadā.…

Lasīt vairāk
10.03.2023

Valmieras novada pašvaldība iznomā zemes vienību Vilpulkas pagastā

Zeme tiek iznomāta lauksaimniecības vajadzībām bez apbūves tiesībām ar nomas termiņu uz 6 gadiem. Nomas maksa gadā ir EUR 89,64.  Papildu nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli un nekustamā…

Lasīt vairāk
10.03.2023

Valmieras novada pašvaldība izsludina zemes vienības Kauguru pagastā nomas tiesību izsoli

PAPILDINĀTS 23.03.2023. IZSOLE NOSLĒGUSIES Nekustamā īpašuma – zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9662 001 0079, Kauguru pagastā, Valmieras novadā, 8,28 ha platībā, 22.03.2023. plkst.13.30 nomas tiesību izsoles uzvarētājs ir Akciju…

Lasīt vairāk
10.03.2023

Valmieras novada pašvaldība izsludina zemes vienības daļas “Jaunāmāja 1” Burtnieku pagastā nomas tiesību izsoli

PAPILDINĀTS 23.03.2023. IZSOLE NOSLĒGUSIES Nekustamā īpašuma “Jaunāmāja 1”, Burtnieku pagastā, Valmieras novadā, kadastra Nr.9648 013 0009, zemes vienības, kadastra apzīmējums 9648 013 0009, daļa 5,06 ha platībā, 22.03.2023. plkst.13.00 nomas…

Lasīt vairāk
27.02.2023

Pašvaldība iznomā zemes vienību Dikļu pagastā

Valmieras novada pašvaldība iznomā tai piederošās zemes vienības daļu Dikļu pagastā, kas izmantojama lauksaimniecības vajadzībām. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar nomas termiņu uz 6 gadiem un viena gada…

Lasīt vairāk
24.02.2023

Valmieras novada pašvaldība izsludina nomas tiesību izsoli par nekustamā īpašuma Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, kluba ēkas, 2.stāva nedzīvojamo telpu nomas tiesību iegūšanu

PAPILDINĀTS 20.04.2023. IZSOLE NOSLĒGUSIES. Nekustamā īpašuma – Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras novadā, kluba ēkas, kadastra apzīmējums 9690 009 0071 008, 2.stāva nedzīvojamo telpu (kabinetu telpas un palīgtelpas) ar kopējo…

Lasīt vairāk
24.02.2023

Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma – zemes vienības daļas “Naukšēnu muiža” nomas tiesību izsoli

PAPILDINĀTS 10.03.2023. IZSOLE NOSLĒGUSIES Nekustamā īpašuma “Naukšēnu muiža”, Naukšēni, Naukšēnu pagasts, Valmieras novads, zemes vienības daļas, kadastra apzīmējums 9672 006 0336, platība 4,24 ha, 08.03.2023. nomas tiesību izsoles uzvarētājs ir…

Lasīt vairāk
24.02.2023

Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma – zemes vienības “Sūnas” Ēveles pagastā nomas tiesību izsoli

PAPILDINĀTS 10.03.2023. IZSOLE NOSLĒGUSIES Nekustamā īpašuma “Sūnas”, Ēveles pagastā, Valmieras novadā, zemes vienības, kadastra apzīmējums 9454 007 0023, platība 2,2 ha, 08.03.2023. nomas tiesību izsoles uzvarētājs ir SIA “Vectomēni Arto”,…

Lasīt vairāk
22.02.2023

Pašvaldība piedāvā nomāt zemes vienību “Dambītes” Rencēnu pagastā lauksaimniecības vajadzībām

Valmieras novada pašvaldība no 2023.gada 1.marta iznomā tai piekritīgo zemes vienību Rencēnu pagastā, kas izmantojama lauksaimniecības vajadzībām. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar nomas termiņu uz 6 gadiem un…

Lasīt vairāk
22.02.2023

Pašvaldība piedāvā nomāt zemes vienību “Zeides” Rencēnu pagastā lauksaimniecības vajadzībām

Valmieras novada pašvaldība no 2023.gada 1.marta iznomā tai piederīgo zemes vienību Rencēnu pagastā, kas izmantojama lauksaimniecības vajadzībām. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar nomas termiņu uz 6 gadiem un…

Lasīt vairāk
22.02.2023

Pašvaldība piedāvā nomāt zemes vienību “Lūkinas” Rencēnu pagastā lauksaimniecības vajadzībām

Valmieras novada pašvaldība no 2023.gada 1.marta iznomā tai piekritīgo zemes vienību Rencēnu pagastā, kas izmantojama lauksaimniecības vajadzībām. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar nomas termiņu uz 6 gadiem un…

Lasīt vairāk