Pašvaldība / Informācija / Izsoles un sludinājumi

Pašvaldība

Izsoles un sludinājumi

07.04.2022

Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma – nedzīvojamu telpu Kalna ielā 8-26, Rubenē, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, pirmo rakstisko nomas tiesību izsoli

Par nekustamā īpašuma - nedzīvojamu telpu Kalna ielā 8-26, Rubenē, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, PIRMO RAKSTISKĀS NOMAS TIESĪBU IZSOLES REZULTĀTU Nomas tiesību izsoles uzvarētājs ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PM-TM”,…

Lasīt vairāk
05.04.2022

Paziņojums par investīciju objekta Rūpniecības ielā 1, Valmierā pirmo rakstisko nomas tiesību izsoli

Par nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 1, Valmierā, Valmieras novadā, ēkas, kadastra apzīmējums 96010131811013, telpu un zemes pirmās rakstiskās nomas tiesību izsoles rezultātu. Nomas tiesību izsoles uzvarētājs ir sabiedrība ar ierobežotu…

Lasīt vairāk
05.04.2022

Nomas tiesību izsoles sludinājums zemes vienībai Mazsalacas pagastā

Par nekustamā īpašuma zemes vienības “Tīši”, Mazsalacas pagasts, Valmieras novads PIRMĀS MUTISKĀS NOMAS TIESĪBU IZSOLES REZULTĀTU. Nomas tiesību izsoles uzvarētājs Mazsalacas pilsētas lauku teritorijas Mareka Bērziņa zemnieku saimniecība “LOJAS”, reģistrācijas…

Lasīt vairāk
05.04.2022

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Mazkaritēni”, Kocēnu pagastā zemes vienības daļas otro apbūves tiesību izsoli

Par nekustamā īpašuma “Mazkaritēni”, Kocēnu pagasts, Valmieras novads, kadastra Nr.9664 009 0077, zemes vienības daļas (kadastra apzīmējums 9664 009 0077 8001) OTRĀS APBŪVES TIESĪBU IZSOLES REZULTĀTU. Apbūves tiesību izsoles uzvarētājs…

Lasīt vairāk
05.04.2022

Nomas tiesību izsoles sludinājums zemes vienībai Mazsalacas pagastā

Par nekustamā īpašuma zemes vienības daļas “Priedaines”, Mazsalacas pagasts, Valmieras novads, PIRMĀS MUTISKĀS NOMAS TIESĪBU IZSOLES REZULTĀTU. Nomas tiesību izsoles uzvarētājs MATĪŠU PAGASTA ZEMNIEKU SAIMNIECĪBA “Kalnciemi 2010”, reģistrācijas Nr.44101037323, ar…

Lasīt vairāk
05.04.2022

Nomas tiesību izsoles sludinājums zemes vienībai Sēļu pagastā

Par nekustamā īpašuma zemes vienības daļas “Pretī Kurpniekiem”, Sēļu pagasts, Valmieras novads, PIRMĀS MUTISKĀS NOMAS TIESĪBU IZSOLES REZULTĀTU Nomas tiesību izsoles uzvarētājs ir Ķoņu pagasta zemnieku saimniecība “NIEDRAS”, reģistrācijas Nr.44101008413,…

Lasīt vairāk
30.03.2022

Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 1, Valmierā ēkas, telpu un zemes nomas tiesību izsoli

Atjaunots 14.04.2022. Par nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 1, Valmierā ēkas, kadastra apzīmējums 96010131811023, telpu un zemes PIRMĀS RAKSTISKĀS NOMAS TIESĪBU IZSOLES REZULTĀTU Nomas tiesību izsoles uzvarētājs ir SIA “HTH Industrial…

Lasīt vairāk
24.09.2021

Nedzīvojamo telpu Jāņa Ķenča ielā, Kocēnos nomas tiesību izsoles paziņojums

IZSOLE IR NOSLĒGUSIES! Valmieras novada pašvaldība rīko nomas tiesību izsoli nedzīvojamām telpām nekustamajā īpašumā “Alejas”, kas atrodas Jāņa Ķenča ielā 3 un Jāņa Ķenča ielā 5, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Valmieras…

Lasīt vairāk