Pašvaldība sniegs atbalstu fiziskām personām par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu

Valmiera (foto autors: Armands Miķelsons)

Šodien, 31. martā, Valmieras novada pašvaldības domes sēdē pieņemts lēmums sniegt materiālu atbalstu Valmieras novada iedzīvotājiem – fiziskām personām, kuras tām piederošās vai lietošanā esošās telpās Valmieras novadā izmitina Ukrainas civiliedzīvotājus, kuri izceļojuši no Ukrainas vai kuri nevar atgriezties Ukrainā saistībā ar Krievijas Federācijas 2022. gada 24. februārī īstenoto militāro iebrukumu Ukrainas Republikā.

Materiālā atbalsta apmērs ir 50 eiro par katru izmitināto personu mēnesī, bet ne vairāk kā par 90 dienām katrai personai un to apmaksā proporcionāli dienu skaitam par faktiski izmitinātām dienām. Lai saņemtu pašvaldības atbalstu, Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanai ir jābūt reģistrētai Valmieras novada pašvaldības policijas Operatīvās informācijas centrā.

Lai saņemtu materiālo atbalstu, fiziskai personai ir jāiesniedz pašvaldībā iesniegums – to var iesniegt pašvaldības administrācijā Lāčplēša ielā 2, Valmierā vai apvienību pārvaldes valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, vai sagatavot elektroniskā veidā, parakstīt ar drošu elektronisko parakstu un nosūtīt uz .

Plašāka informācija pieejama, sazinoties ar Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldi (tālr. 64207140, e-pasts ).

Līdz 31. martam Valmieras novadā, lielākoties Valmierā, ieradušies 363 bēgļi no Ukrainas.