Pašvaldība piešķirs atvieglojumus profesionālās ievirzes un interešu izglītības nodarbībām un dienesta viesnīcas izmantošanai

Ņemot vērā, ka valstī ir izsludināta ārkārtējā situācijā un noteikti papildu ierobežojumi, kas ietekmē arī interešu izglītības nodarbību un profesionālās ievirzes nodarbību norisi, Valmieras novada pašvaldības dome 28. oktobra sēdē nolēma piešķirt atvieglojumus vecāku līdzmaksājumiem iepriekšminētajām nodarbībām.

Pašvaldība uz attālināto izglītības ieguves laiku samazinājusi vecāku līdzmaksājumu par 50% tām profesionālās ievirzes izglītības un interešu izglītības nodarbībām, kuras attiecīgā Valmieras novada pašvaldības dibinātā izglītības iestāde nodrošina attālināti. Savukārt par pārējām nodarbībām, kuras nav iespējams nodrošināt ne klātienē, ne attālināti valstī noteikto ierobežojumu dēļ, līdzfinansējuma maksa tiek atcelta.

Tāpat domes sēdē nolemts, ka no 2021. gada 21. oktobra Valmieras novada pašvaldības izglītības iestāžu skolēniem netiek piemērota īres maksa par dienesta viesnīcas izmantošanu, ja attālināto mācību laikā skolēns tajā neuzturas.

Valmieras novadā darbojas 10 Valmieras novada pašvaldības dibinātas profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādes – Valmieras Sporta skola, Rūjienas Sporta skola, Kocēnu Sporta skola, Valmieras Mūzikas skola, Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola, Strenču Mūzikas skola, Rūjienas Mūzikas skola, Rūjienas Mākslas skola, Mazsalacas Mūzikas un mākslas skola un Valmieras Jaunatnes centrs “Vinda”.