Pašvaldība piedāvā nomāt zemes vienību “Zeides” Rencēnu pagastā lauksaimniecības vajadzībām

Pašvaldība piedāvā nomāt zemes vienību “Zeides” Rencēnu pagastā lauksaimniecības vajadzībām

Valmieras novada pašvaldība no 2023.gada 1.marta iznomā tai piederīgo zemes vienību Rencēnu pagastā, kas izmantojama lauksaimniecības vajadzībām.

Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar nomas termiņu uz 6 gadiem un viena gada nomas maksu 47,00 EUR. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai likmei.

Interesenti var pieteikties līdz 2023.gada 27.februārim Valmieras novada pašvaldībā, iesniedzot pieteikumu. Vairāku pretendentu pieteikšanās gadījumā tiks rīkota nomas tiesību izsole.

Pieteikumi iesniedzami klātienē Valmieras novada pašvaldībā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā vai Burtnieku apvienības pārvaldē Jāņa Vintēna ielā 7, Burtniekos, nosūtot pa pastu Valmieras novada pašvaldībai Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu: , parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Iznomājamā zemes vienība:

Zemes vienības kadastra apzīmējumsĪpašuma nosaukumsKopplatība (ha)Iznomājamā platība (ha)Zemes vienības atrašanās vieta
  9678 003 0366  “Zeides”  0,9400  0,9400“Zeides”, Rencēnu pagasts, Valmieras novads

Kontaktpersona:

Valmieras novada pašvaldības
Burtnieku apvienības Saimnieciskās nodaļas
Īpašumu apsaimniekošanas speciālists Ints Kļaviņš
tālrunis: 22016115
e-pasts: " target="_blank" rel="noreferrer noopener">